Artikkel om innsyn i arbeidstakers epostkasse mv.

I siste nummer av tidsskriftet Arbeidsrett har Ove André Vanebo, advokat i Kluge Advokatfirma, som for tiden er i permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, skrevet en artikkel om innsyn i arbeidstakers epostkasse mv.

Artikkelen behandler innsyn i epostkasse etter personopplysningsforskriften kapittel 9 med de materielle og prosessuelle vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. I omtalen av artikkelen heter det at denne redegjør for de relevante bestemmelsene for innsyn, herunder når arbeidsgiver kan gjøre innsyn i e-postkassen og hvilken fremgangsmåte som bør følges i den forbindelse. Artikkelen problematiserer også en rekke punkter i forskriften som har uklart innhold. 

Artikkelen kan kjøpes fra Idun her.

Bli den første til å kommentere på "Artikkel om innsyn i arbeidstakers epostkasse mv."

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: