Nettverk for it-rett / it-kontrakter

JUC som er spesialisert på kursvirksomhet og nettverk, har etablert seminar og nettverk innenfor it-rett og it-kontrakter. Formålet er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor it-rett og it-kontrakter. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom internadvokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor it-rett og it-kontrakter.

Som medlem av nettverket vil man omgås landets dyktigste og mest erfarne aktører innenfor it-rett og it-kontrakter. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Det er nettverksledere som skal sørge for faglig innhold og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og medlemmene har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

Det skal avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

  • Avtaleregulering og juridiske utfordringer ved prosjektdelen av leveranser
  • Lisensavtaler og lisensrevisjon, herunder forvaltning av lisenser
  • Styrke og svakheter med de ulike standardavtalene (SSA, IKT-Norges standardavtaler og PS2000)
  • Driftsavtaler. Outsourcing. Offshoring.
  • Hvordan lage en god kravspesifikasjon.
  • Kontraktsoppfølgning og endringshåndtering
  • Avtaleregulering av leveranser som omfatter skytjenester, standard hyllevareprogramvare og spesialutviklet tilpasning eller programvare.

Les mer om nettverket hos JUC

Bli den første til å kommentere på "Nettverk for it-rett / it-kontrakter"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: