Internasjonale retningslinjer for brukeranmeldelser på Internett

Bilde: Utsnitt fra ICPENs retningslinjer

Brukeranmeldelser får større og større betydning på Internett. I Google Maps integreres brukeranmeldelser direkte i kartet, og andre netttjenester som Yelp, TripAdvisor, Foursquare osv. baserer seg på brukeranmeldelser. Også i netthandlere som Amazon, Elkjøp og Komplett har brukeranmeldelser stor betydning for kjøpene som foretas. International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), som er organisasjon med forbrukerombud i 60 land, herunder Forbrukerombudet i Norge, har nå gitt ut retningslinjer for brukeranmeldelser på Internett som kan få stor betydning for hvordan brukeranmeldelser kan benyttes. 

Retningslinjene er gitt til tre kategorier aktører som kan benytte brukeranmeldelser: 

  • De som bruker brukeranmeldelser for egne produkter (som f.eks. Komplett og Elkjøp)
  • Tredjeparter som samler inn brukeranmeldelser på vegne av andre (som f.eks. Prisjakt)
  • Og uavhengige tredjeparter som samler inn og administrerer og formidler brukeranmeldelser (som f.eks. Trustpilot og Yelp)

I retningslinjene pålegges aktørene å informere om brukerbetingelser, gjøre klart oppmerksom på sponsede anmeldelser, ikke ha skjult reklame, ha tiltak og systemer for å identifisere og fjerne falske anmeldelser (både positive og negative). Det er tatt inn karakteristika for falske anmeldelser som aktørene kan benytte for å avdekke og fjerne falske anmeldelser, som en brå økning i anmeldelser som er utelukkende positive eller negative, fellestrekk i språket i anmeldelsene, bruk av samme IP-adresse for anmeldelsene, bilder eller informasjon om brukerne som er klart falske, det legges inn anbefalinger av andre aktører eller produkter osv. Aktørene skal være underlagt prinsipper som likebehandling, proaktivitet og transparens. 

Bloggere og andre som omtaler produkter i sosiale medier, herunder Facebook, Youtube osv. er også omfattet av retningslinjene, og reglene er i stor grad sammenfattende med de regler som ellers gjelder for innholdsmarkedsføring under norsk rett, se artikkelen «Innholdsmarkedsføring – hva er lov og ikke i sosiale medier, nettaviser og på internett ellers?«.

Det presiseres i retningslinjene at bloggere må være klare og tydelige på om de har noen fordeler eller andre hensyn ved å omtale produkter, tjenester eller virksomheter. Det skal da merkes tydelig «reklame», «sponset» mv. I tillegg presiseres det at bloggere skal uttrykke sin oppriktige mening om produkter, tjenester og virksomheter, og man skal ikke uttale seg som en ekspert på et område dersom man ikke har ekspertise på området, samt er man ekspert, så må man forklare bakgrunnen for at man kan kalle seg ekspert. 

Retningslinjene fra ICPEN finnes her (pdf) og retningslinjene fra Forbrukerombudet finnes her.

Bli den første til å kommentere på "Internasjonale retningslinjer for brukeranmeldelser på Internett"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: