Regler for konkurranser på Snapchat – hva er lov og ikke?

Det er blitt vanlig med konkurranser på ulike sosiale medier, og mens reglene for konkurranser på Facebook er ganske omfattende og detaljerte, er det noe mer kortfattede regler for konkurranser på Snapchat. Men man må huske at de generelle reglene for konkurranser gjelder også for Snapchat. Her er en oversikt og hva som er lov og ikke for konkurranser på Snapchat.  

Snapchats vilkår for konkurranser

Snapchat har egne vilkår for konkurranser, men disse vilkårene er kortfattet i forhold til f.eks. Facebook (se artikkel om vilkårene for konkurranser på Facebook her). I følge vilkårene skal den som arrangerer konkurranser sørge for at alle lovregler overholdes for konkurranser, se neste punkt nedenfor for disse reglene. Dette innebærer at om man bryter f.eks. markedsføringslovens regler om konkurranser, så kan det medføre at man – i tillegg til å få bot mv. etter markedsføringsloven – også få kontoen sin slettet hos Snapchat. En slik «straff» fra Snapchat kan virke lite alvorlig, men dersom man har mange følgere kan det får en viss betydning. 

Les også:

Snapchat har også satt opp noen punkter for hva man kan gjøre, og ikke kan gjøre, i forbindelse med konkurranser på Snapchat. Sammenfatningsvis er disse punktene:

  • Du må ha enkle og klare regler for konkurransen, og disse må være tilgjengelig for deltakerne.
  • Du kan ikke benytte Snapchats navn, varmerke, eller andre immaterielle rettigheter for Snapchat i forbindelse med konkurransen.
  • Du kan ikke oppfordre til ulovlige handlinger eller «spammete» oppførsel, slik som at deltakerne skal sende Snapper til venner som en del av konkurransen.
  • Du må overholde Snapchats vilkår, retningslinjer og personvernvilkår. Sistnevnte innebærer bl.a. at man ikke kan rette konkurranser mot personer under 13 år. 
  • Du må innta en erklæring om at det er en forutsetning for deltakelse at deltakere holder Snapchat ansvarsfri fra konkurransen. En slik erklæring kan eksempelvis lyde: «Ved å delta i konkurransen aksepterer du at du ikke kan rette krav knyttet til eller i forbindelse med konkurransen mot Snapchat». 

Generelle regler for konkurranser mv.

Det man må huske på, er at i tillegg til Snapchats egne regler, så gjelder også de ordinære reglene for konkurranser, og da spesielt markedsføringsloven. Man må også være klar over at konkurranser er markedsføring, så de alminnelige reglene om markedsføring (ikke rettet mot barn, ikke alkohol, tobakk mv.) gjelder. Det er også forbudt med konkurranser hvor det ikke deles ut premier, og konkurranser hvor deltakerne må betale noe for å få ut premien, samt regler for opplysningsplikt ved konkurranser hvor det premieres etter markedsføringsloven § 18 og regler om konkurranser i forskrift om urimelig handelspraksis

Les også:

Siden markedsføringen skjer via elektroniske hjelpemidler, så gjelder også reglene i ehandelsloven, og spesielt § 9 om at det skal klart fremgå hvem markedsføringen skjer på vegne av og at det skal være klart at det er en konkurranse. I tillegg må konkurransen overholde personopplysningsloven, slik at informasjon som samles inn som en følge av konkurransen, kan ikke benyttes til annet formål enn for å administrere konkurransen.

Valg av vinner

Det er ikke spesifikke regler til hvordan man skal velge og kontakte vinnere og andre deltakere, men en konkurranse kan enten være basert på at en tilfeldig vinner plukkes, og da må det sørges for at dette skjer helt tilfeldig. Eller så kan det være basert på «førstemann», men da vil hensikten med konkurransens spredning ha liten effekt. Konkurransen kan også være basert på beste bidrag, som forslag til navn, og da må man ha en «jury» for å velge vinneren.

Kontakt med vinneren og andre deltakere

Vinnerne kan kontaktes ved å legg inn et kommentar knyttet til konkurransen om hvem som er vinner, Snap som melder om vinneren, sende en epost til vinnerne (dersom de har lagt igjen epostadresse som en del av konkurransen), sende en direktemelding gjennom sosiale medier eller legge ut informasjon på nettsidene til selskapet/arrangøren av konkurransen (og da med link til denne siden fra oppdatering på konkurransen, slik at deltakerne får informasjon om vinneren).

Det er ikke anledning til å kontakte vinnerne eller deltakerne i andre sammenhenger etter konkurransen er avsluttet, som f.eks. å ringe deltakerne eller å kontakte deltakerne gjennom Snapchat, se markedsføringsloven § 15.

Bli den første til å kommentere på "Regler for konkurranser på Snapchat – hva er lov og ikke?"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: