Høyesterett mener politiet kan ikke bruke fingeravtrykk fra personer til å åpne telefoner

Bilde: Stux

Høyesterett har kommet til at politiet kan ikke pålegge eller bruke tvang for å få en person til å låse opp sin telefon ved hjelp av fingeravtrykk. Politiet fikk i kjennelse i tingretten og lagmannsretten rett til bruke en persons fingeravtrykk til å låse opp telefonen til vedkommende, som trolig var blitt benyttet til å ta bilder av eller filme en voldshandling. Dommen ble anket videre til Høyesterett, som nå har funnet at politiet kan ikke bruke fingeravtrykket til vedkommende, herunder med tvang, til å låse opp telefonen.

Grunnlaget til Høyesteretts avgjørelse er at straffeprosessloven, og da lovens § 157 gir ikke grunnlag for å bruke fingeravtrykk til å åpne telefoner. Det finnes heller ingen andre grunnlag i lovverket til å benytte slikt tvangsmiddel. At lovverket gir hjemmel for langt mer inngripende tvangsmidler enn å tvinge en person til å plassere fingeren på fingeravtrykkleseren på telefonen, hadde liten betydning mente Høyesterett. Dette fordi bestemmelsene har et annet siktemål, nemlig å undersøke kroppen for å bruke funnene som reelle bevismidler.

Heller ikke straffeprosessloven § 199 a om utlevering av informasjon fra datasystemer gir hjemmel for å få tilgang til telefon med fingeravtrykkleseren, men dersom politiet hadde funnet en måte å omgå beskyttelsen av telefonen, så hadde denne bestemmelsen gitt hjemmel til å få tilgang til data på telefonen uten bruk av fingeravtrykk.

Det er trolig at Høyesteretts avgjørelse vil også dekker andre former for biometrisk autentisering som bl.a. ansikts- og stemmegjenkjenning og iris-skanning, og at avgjørelsen dekker å få tilgang til andre enheter enn telefon, som nettbrett, PC og lignende. Det er også ikke utenkelig at det vil komme forslag om å endre lovverket på dette punktet etterhvert.

Å åpne telefon med fingeravtrykk var også tema for amerikanske domstoler tidligere i år etter terrorangrepet i San Bernardino, hvor politiet påla telefonprodusenten Apple om å åpne telefonen. Det er etter dette kommet flere avgjørelser i USA hvor politiet får rett til å tvinge personer til å åpne telefonene med fingeravtrykk, og selv få åpnet telefonen til døde personer ved bruk av fingeravtrykk. 

Avgjørelsen fra Høyesterett finnes her (pdf).

Bli den første til å kommentere på "Høyesterett mener politiet kan ikke bruke fingeravtrykk fra personer til å åpne telefoner"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: