Siste uke innen teknologirett – oppsummering 10. september 2016

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, kan du følge Teknologirett på ett av disse stedene – se linker nedenfor. 


Klikk her for å følge Teknologirett på: Facebook | Twitter | LinkedIn | Nyhetsstrøm


Facebook vs. Norge. Siste uke har vært preget av Facebooks sletting av Vietnambildet kjent som «Napalm girl» av Nick Ut, og først slettingen av Tom Egelands postinger, så Aftenpostens personlige henvendelse til Mark Zuckerberg, så statsminister Erna Solbergs posting og påfølgende sletting av hennes bilde, og så 180-gradersoperasjonen til Facebook. Som en del av debatten har vært hvordan Facebook finner bildene og avgjør om de skal slettes, som har vært en godt bevart hemmelighet hos Facebook, men som har blitt avdekket i en omfattende artikkel i Dagens Næringslivs magasinet at dette gjøres at lavtlønnede personer på ulike lokasjoner rundt i verden. Det regnes med at rundt 100.000 arbeider i denne industrien, som stadig øker og som foreløpig viser mer effektive enn algoritmer. Les «Skjult milliardindustri: De digitale vaskehjelpene» på dn. no (betalingsmur). Se også interessant artikkel publisert i Wired for noen år siden. 

For ordens skyld: Å legge ut Nics bilde er brudd på Facebooks vilkår punkt 3, nr. 7 som forbyr å publisere noe som «inneholder nakenhet», hvoretter Facebook kan etter punkt 14 «sperre … tilgangen din til hele eller deler av Facebook» dersom du «… bryter med denne erklæringens bokstav eller ånd eller på annen måte utsetter oss for risiko eller mulig juridisk ansvar». Det er altså ikke et brudd på vilkårene til Facebook å dele videre et innlegg som allerede har publisert noe ulovlig, men det er ikke sikkert at Facebook ser på det på samme måte. 

EU-dom på at lenking til materiale kan være opphavsinngrep. EU-domstolen har besluttet i en nylig sak at lenking til materiale som er lagt ut på Internett uten rettighetshavers samtykke i enkelte tilfeller kan anses som et opphavs­retts­inngrep (dvs. er ulovlig). I tidligere avgjørelser kom domstolen til at lenkingen ikke medførte tilgjengeligjøring for et nytt publikum, men dersom lenkeren er klar over at over at lenkingen er ulovlig og uten opphavsmannens samtykke, er det tilgjengeliggjøring til et nytt publikum. Det stilles allikevel strenge krav kunnskapen til lenkeren, og vil i de fleste tilfelle ikke ramme privatpersoner (om de ikke er gjort oppmerksom på ulovligheten). Les mer hos IPtrollet.no.

Driftsutsetting av it-driften for Helse Sør-Øst og ansatte sier opp i protest. Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å sette ut it-driften til ekstern partner melder helseforetaket i pressemelding i dag. Beslutningen har fått ansatte til å si opp i protest, melder Digi.no. Omfanget av oppsigelsene og hvilken betydning det vil få for driftsutsettingen er ikke klart. Det er 150 ansatte i enheten (Sykehuspartner) som vil bli driftsutsatt. 

Uber er lovlig i Norge og det må lovendring til for å forby virksomheten. Uber er omdiskutert, hvilket er naturlig siden Uber medfører et paradigmeskifte innenfor persontransport mot betaling. Det oppstår utfordringer når ny teknologi møter gammel lovgivning, og de etablerte i bransjer motsetter seg selvsagt endringer som endrer deres hverdag. At myndighetene, herunder politiet, motsetter seg Ubers virksomhet er vanskeligere å forstå. Spesielt etter Høyesterettsdommen om mobilappen Haxi som kom tidligere i år. Les hele artikkelen her.

Det årlige personvernkurset. Juristenes utdanningssenter (JUS) arrangerer det årlige peronvernkurset 18-19. oktober 2016. Kurset er ifølge JUS for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten – juridisk og teknologisk. Hva som har skjedd det siste året, hva som venter litt lenger fremme i horisonten blir behandlet, samt aktuelle temaer som for eksempel overføring av data til utlandet og delt behandlingsansvar. Mer informasjon og påmelding her.

Ny bok om opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk kommer ca. 7. oktober 2016 fra Jon Wessel-Aas. Pressens juridiske ansvar for brukergenerert innhold og innhold som er delt på Internett av tekst, bilder og lyd som publiseres på pressens egne publiseringsflater begrenses gjennom særlig opphavsrett, fotorett og personvern. Disse problemstillinger behandler boken med en praktisk rettet fremstilling for journalister, redaktører og andre som ønsker som ønsker en avklaring av de rettslige problemstillingene. Les mer her.

EU-domstolen ga Sony medhold i sak om forhåndsinstallert Windows. EU-domstolen har i en sak hvor Sony var saksøkt av en fransk kjøper av en PC har krevd erstatning fra Sony etter påstått brudd på handelspraksisdirektivet. Kjøperen hevdet at det var urimelig handelspraksis å selge PCer med forhåndsinstallert programvare, og at prisen for den forhåndsinstallerte programvaren slik at prisen på PC uten programvaren  fremgår. Domstolen kom til at forhåndsinstallert programvare er akseptabelt, siden dette er det de fleste kjøpere forventer. Tilsvarende er pris på programvaren ikke noe de fleste kjøpere trenger av informasjon, og er derfor akseptabelt å ikke presisere. Les mer her.

Frokostseminar: Søk i elektroniske bevis – praktiske og rettslige utfordringer. Private undersøkelser og gransking innebærer gjennomgang av enorme mengder data – gjerne på begrenset tid. Hvordan tar man fatt på en slik oppgave, og hvilke verktøy og metoder kan være nyttige i arbeidet? Advokatfirma Hjort arrangerer frokostseminar om søk i elektroniske bevis – praktiske og rettslige utfordringer 27. september kl 0830-1000. Seminaret er gratis. Påmelding og mer informasjon her.

Hvordan overholde reglene om å slette ansattes epostkontoer etter fratreden, og samtidig ikke miste forretningskritisk epost? Når en ansatt slutter, har arbeidsgiveren plikt til å slette epostene og annen elektronisk informasjon som den ansatte har lagret på selskapets datasystemer, PCer, telefoner mv. I dag er mye av den sentrale informasjonen og kommunikasjon for en virksomhet lagret i de ansattes eposter, samt på personlige områder på selskapets nettverk. Hvordan  et selskap kunne sørge for å ikke miste forretningskritisk informasjon og samtidig overholde reglene om at epost og annen elektronisk lagret informasjon skal slettes når ansatte slutter? Les hele artikkelen her.

Brexit – spørsmål og svar om immaterielle rettigheter. Det engelske advokatfirmaet CMS har redegjort for virkningene av Brexit innenfor immaterielle rettigheter. Les mer her

Domenemarkedet: Spilleregler i endring? Det skjer grunnleggende endringer på domenemarkedet. Tusen nye toppdomener er lansert i løpet av de siste par årene, og konkurransen har dermed økt. Dette skjer samtidig som det er tegn til at den generelle veksten i etterspørselen etter domenenavn avtar, og bruk av mobile enheter og applikasjoner gjør domenenavn mindre synlige. I tilllegg er helt nye aktører med potensial for disruptive endringer kommet inn på domenemarkedet. Les artikkel fra Norid.

Elektronisk betaling hos Patentstyret gjennom Altinn. Patentstyret tilbyr nå elektronisk betaling for alle som søker om enerett til oppfinnelser, varemerker og design, melder Digi.no. Betalingsløsningen er den første i sitt slag på Altinn, og er et ledd i etatens arbeid om å tilby flere digitale tjenesterDet vil blant annet forenkle saksbehandlingen og dermed gjøre det lettere for nordmenn å beskytte ideene sine, sier etaten.

Personvernforordningen – hva vil det bety for arbeidsgivere? Seminar om hva personvernforordningen vil bety for arbeidsgivere avholdes av advokatfirma Hjort sammen med deres samarbeidspartnere i andre land. Seminaret er gratis og avholdes i København 20. september kl 0900-1200. Mer informasjon og påmelding her

Blokkering av annonser på operatørnivå bryter med nettnøytraliteten. Mobilselskapet Three vurderer å legge inn blokkering for annonser for sine brukere, men blir stanset av de retningslinjene som samlingen av europeiske teletilsyn (BEREC) nylig kom for nasjonale regulatoriske myndigheter. Bakgrunnen til at Three ikke kan legge inn annoseblokkering på operatørnivå, er at det vil være et brudd på nettnøytraliteten. Les mer her.

Farlig å oppbevare eller gi apper tilgang til kontaktopplysninger på telefoner. Ved at Trumps kampanje har lansert en app som gis tilgang til kontaktopplysningene på telefoner, har vist at mange mennesker lagrer opplysninger som ikke bør lagres i kontaktopplysningene, som personnummer, kontonummer, passord mv., melder Wired.com. Ved å lagre andre opplysninger i kontaktopplysningene, kan disse være eksponert for å komme på avveie, siden mange apper ber om og får tilgang til kontaktopplysningene. En annen ting er at man kanskje ikke bør la alle apper få tilgang til kontaktopplysningene.

IT-kontraktsdagen 2016. Dataforeningen har i dag avholdt sin IT-kontraktsdag som arrangeres i samarbeid med Difi. Temaet for dagen var skytjenester, hvor det ble gitt en oversikt over skytjenester, personvern og skytjenester presentert av Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, Dataforeningens nye avtale for skytjenester ble presentert, problemstillinger ved anskaffelser, anskaffelsesrett og skytjenester ble gjennomgått i ulike varianter. Også kontraktsregulering av smidig utvikling ble redegjort for og debattert. Nå er presentasjonene fra kontraktsdagen tilgjengelig her.

Virksomhet rettet mot land i EU må overholde personvernlovgivningen i landet. EU-domstolen har funnet at et selskap med virksomhet i flere land innenfor EU, må overholde personvernlovgivningen i alle land hvor selskapet har virksomhet. Dette gjaldt i en sak som omhandlet Amazon, som er etablert i Luxembourg, og hvor Amazon må også overholde personvernlovgivningen i Belgia som Amazon hadde rettet sin virksomhet inn på. Driver  man virksomhet på medlemslandets område, så må man også overholde personvernlovgningen på dette området. Se nærmere omtale fra det danske advokatfirmaet Kroman Reumert.

Tatt en test på Facebook? Gitt fra deg deg personlig informasjon? For sent… Det er mange tester på Facebook og internett som er tilsynelatende morsomme og gratis. Men du betaler ved å gi fra deg personopplysninger, mye personopplysninger. Spesielt testene hvor du må logge deg inn på Facebook for å ta testene. Og har du gitt fra deg informasjonen, er det veldig vanskelig å få slettet informasjonen igjen. Er det verdt det?… Les artikkelen her.

Utvalg sier ja til overvåking av all Internett- og teletrafikk som krysser Norges grense. Utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet går inn for at Norge innfører tilsvarende overvåking som den svenske FRA-lagen, som gir forsvaret rett til å overvåke all kommunikasjon med utlandet med telefon og via Internett. Utvalget mener at trusselen for cyberangrep og terrorisme nødvendiggjør et slikt «digitalt grenseforsvar» for nasjonal sikkerhet. Det er ikke kun metadata som skal lagres, som er kjent fra NSAs overvåking, men også overvåking av innhold. Data skal imidlertid slettes etter en stund, og tilgang til innhold i data skal domstolsgodkjennes. Forslaget til utvalget går da altså lenger enn det FRA-lagen gjør. Det blir opp til Forsvarsdepartementet om anbefalingen fra utvalget skal resultere i lovutvalg som tas til Stortinget. Se mer hos Aftenposten.

Høyesterett mener politiet kan ikke bruke fingeravtrykk fra personer til å åpne telefoner. Høyesterett har kommet til at politiet kan ikke pålegge eller bruke tvang for å få en person til å låse opp sin telefon ved hjelp av fingeravtrykk. Politiet fikk i kjennelse i tingretten og lagmannsretten rett til bruke en persons fingeravtrykk til å låse opp telefonen til vedkommende, som trolig var blitt benyttet til å ta bilder av eller filme en voldshandling. Dommen ble anket videre til Høyesterett, som nå har funnet at politiet kan ikke bruke fingeravtrykket til vedkommende, herunder med tvang, til å låse opp telefonen. Les artikkel her.

Pass opp for domenehaier! Advokatfirmaet Bing Hodneland har skrevet en artikkel med fem tips for å unngå at domenehaier og andre snylter på dine varemerker, domenenavn og firmanavn. Artikkelen tar for seg både domener under det norske nasjonale domenet .no og generiske toppnivådomener som .com.

Bli den første til å kommentere på "Siste uke innen teknologirett – oppsummering 10. september 2016"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: