Finn.no tilbyr digitale kontrakter for kjøp/salg av bil, men kontraktene er mangelfulle og delvis ulovlige for norske forbrukere

Bilde: Skjermbilde fra Finn.no/Swiftcourt

FINN.no tilbyr nå digitale kontrakter for kjøp/salg av bil gjennom sin tjeneste. Kontraktene er rimelige (kr 29), og det tilbys også juridisk rådgivning hvis «noe ikke går som det skal før, under eller etter handelen». Kontrakten vil da gi deg «rett til å klage på kjøpet, uten ekstra kostnader». Problemet er at man får ikke juridisk rådgivning, men man får mulighet til å benytte en slags voldgift og denne er ikke lovlig for forbrukere i Norge. 

Artikkelen er oppdatert - se til slutt av artikkelen

Kontraktsløsningen til Finn.no blir levert av et selskap, Swiftcourt. Dette ser ut til å være et nordisk selskap, men siden selskapet ikke overholder opplysningsplikten etter ehandelsloven (se dennes § 8) er det vanskelig å si noe om hvor selskapet hører hjemme. På nettsiden til Swiftcourt er det en svensk epostadresse og telefonnummer, og en dansk fysisk adresse, og det gis informasjon på flere (maskinoversatte) språk. 

I følge informasjonen fra Finn/Swiftcourt inkluderer prisen på kr 29 kontrakten og juridiske råd, se skjermbilde nedenfor. Det er imidlertid ikke klart hva slags juridiske råd man får, eller hvem som skal gi disse foruten at det er Swiftcourts advokater, se nedenfor. Etter vilkårene for Swiftcourt skal det anvendes norsk rett tvister, se nedenfor, så da må det være noen som har rett til å utøve rettshjelpsvirksomhet etter domstolloven § 218 som gir råd (som en norsk advokat). 

Swiftcourt

Skjermbilde fra swiftcourt.com/no/finn-carcontract

Det vises til mer informasjon under linken til «Detaljer«, se bildet over, men dette er link til regler for en egen voldgiftsordning som Swiftcourt tilbyr, og som omtales som «Swifttcourts voldgift» og «tvisteløsningsregler». 

En voldgift er en ordning for å løse tvister utenfor de ordinære domstolene, en slags «privat domstol». Voldgift er omfattende regulert i Norge etter den norske voldgiftsloven, mens i Swiftcourts vilkår vises til en annen lov om voldgift enn den norske (trolig den svenske loven om voldgift). Vilkårene til Swiftcourt virker også å være maskinoversatt, og kan vanskelig legges til grunn ved de mangler og feil vilkårene inneholder.   

I kjøpekontrakten for bil som man da kjøper av Finn.no/Swiftcourt er det vist til en «tvisteklausul», som da er tvisteløsningsreglene for Swiftcourt. Denne lyder som følger:  

2016-09-24-13_47_01

Går man videre på linken over, så fremkommer de prosessuelle tvistereglene for Switcourt hvor det fremgår: 

2016-09-24-13_48_57

Swiftcourt legger opp til en elektronisk saksbehandling for å løse tvisten gjennom deres voldgift. Partene skal først forsøke å bli enige og får i den forbindelse bistand av «Swiftcourts erfarne advokater» for å finne en forliksløsning mellom kjøper og selger. Når man kjøper kontrakten, så fremkommer det at betalingen på kr 29 gjelder «tvisteløsning (juridisk bistand)». Det er derfor ikke juridiske råd man mottar, men tilgang til tvisteløsningen og bistand til å få til et forlik før tvisteløsningen benyttes. Ved slik bistand er det uklart om hvem av partene som er advokatens klient, eller om advokaten er en oppnevnt megler av partene. I sistnevnte tilfelle så vil man da ikke motta «juridiske råd» for parten som kjøper avtalen, som lovet i markedsføringen fra Finn.no. 

Blir ikke kjøper og selger enige, så vil tvisten «bli løst ved juridisk bindende dom» som det heter i markedsføringen. Her vises det til Swiftcourts tvisteløsning, som er en voldgiftsløsning. Men det vil kunne foreligge en «juridisk bindende dom», siden voldgift kan ikke avtales for forbrukere. En «dom» vil dermed ikke være juridisk bindende. 

Etter voldgiftsloven er ikke en avtale om voldgift gyldig for norske forbrukere dersom denne er inngått før tvisten har oppstått, se voldgiftloven § 11. En kjøpsavtale for bil som innebærer voldgift vil derfor ikke være gyldig hva gjelder voldgiftsløsningen, og partene kan kun avtale voldgift senere dersom partene er enige når det oppstår tvist. Det er lite trolig at partene skal akseptere voldgift på dette tidspunktet, spesielt for selgeren som vil være mer tjent med at kjøperen vil måtte bringe saken inn for de ordinære domstolene. Det er også flere andre bestemmelser i voldgiftsloven som ikke kan fravikes ved avtale ved forbrukerforhold, slik at flere bestemmelser i vilkårene til Swiftcourt vil være ugyldige. 

Merk at med «forbrukerforhold» menes her kun avtale mellom en næringsdrivende (enten selger eller kjøper) og en forbruker. Dersom en privatperson selger bil til en privatperson, så kan man avtale voldgift. Det kreves imidlertid at avtaler om voldgift dersom det «benyttes betryggende måte for å autentisere avtaleinngåelsen og sikre avtalens innhold». En slik metode er f.eks. BankID, og Swiftcourt synes å benytte en identifisering ved bruk av SMS (verifisering av telefonnummer), som trolig ikke er tilstrekkelig for «betryggende autentisering». 

Kjøpskontrakten for bil fra Swiftcourt har også en del mangler, ved at det bl.a. ikke er tatt inn «som den er»-klausul («as-is») som er vanlig ved kjøp/salg av bil samt en del opplysninger som bør gis av selger. Dette er forhold som bør reguleres i en kjøpekontrakt, og dette er egentlig ikke en kontrakt, men kun en opplisting av egenskaper ved bilen som skal selges. Det er langt mer å anbefale å benytte en riktig kontrakt for kjøp av bil, som NAFs kjøps- og salgskontrakt. Den er riktignok ikke tilrettelagt for elektronisk kontraktsinngåelse, og man vil trenge en skriver for å skrive den ut, men det er en kontrakt som dekker det man trenger, den er gratis og oversendes umiddelbart på epost. Du finner kontrakten til NAF her.

På Swiftcourts nettsider er det videre vist til de vilkår som gjelder mellom den som har kjøpt avtalen og Swiftcourt. Etter disse reglene skal brukeren holde Swiftcourt skadesløs for alle krav, som betyr at alle krav som Swiftcourt måtte få rettet mot seg, er kunden (dvs. den som kjøper avtalen) ansvarlig for. Videre har Swiftcourt ikke noe ansvar etter avtalen, siden de har fraskrevet seg ansvar for alle krav og direkte/indirekte krav. Vilkårene er for øvrig regulert etter svensk rett. Det er ikke å anbefale at man kjøper en kontrakt fra Swiftcourt etter disse vilkårene. 

Det er en god tanke med elektronisk kontrakt, og løsningen til Swiftcourt er godt gjennomført teknisk sett. Men Swiftcourt burde ha fått en juridisk kvalitetssikring av kontraktene sine, og systemet med voldgift, for å avdekke at dette ikke er lovlig. Slik løsningen med tvisteløsning nå fremstår, så er denne ugyldig for forbrukere. De som kjøper kontrakten blir villedet ved at de kan tro de mottar juridisk bistand, og dette er villedende markedsføringen som er ulovlig etter markedsføringsloven. Videre er kontrakten man kjøper ingen kontrakt, men kun et skjema for å beskrive bilen. I tillegg kan man bli erstatningsansvarlig for krav som rettes mot eller fremmes fra Swiftcourt, så muligheten til å kjøpe kontrakten fremstår mer som en felle enn en god løsning. Man bør derfor avstå fra å benytte Finn.no/Swiftcourts-løsning, spare de 29 kronene og heller laste ned NAFs kontrakt. 

Denne saken ble avdekket gjennom Facebook-gruppen «Smugling, svindel og nettsteder«. 

OPPDATERING

Finn.no har valgt å fjerne tjenesten fra sine nettsider, se mer hos Dinside.no. 

Swiftcourt har gitt følgende tilsvar på artikkelen ovenfor: 

Tilsvar fra Swiftcourt

Swiftcourt responding to the criticism on Teknologirett.no

Swiftcourt is always improving on its service and takes the article published on Teknologirett.no very seriously.

Swiftcourt would hereby like to address the criticism and seize the opportunity to clarify any misunderstandings and misinterpretations of Swiftcourt’s service.

Regarding consumer transactions The article mentions that the online dispute resolution is not valid for consumers (i.e. between a company and a private person), and that is true. However, Swiftcourt’s service on FINN.no is and has only been made available for private car transactions between two private persons. This means that Swiftcourt’s Sales Contract is indeed a valid sales contract and Swiftcourt’s online dispute resolution is indeed valid in a private transactions between two private persons.

This has now been made very clear on both the website and in the sales contract.

Regarding Swiftcourts Sales contracts

The article mentions that Swiftcourt’s sales contract is not valid due to lacking certain legal content. However, Swiftcourt’s sales contract template has been created based on NAF’s sales contracts to ensure that Norwegian legal standards are met and that the contract fits the recommended way of doing a private car transaction in Norway. An “as is”-clause has always been part of the sales contract made available through FINN.no.

Any differences between the NAF-contract and the Swiftcourt contract are for usability reasons and does not affect legitimacy.

Regarding Swiftcourt’s dispute resolution

The article raises concerns about the validity of the arbitration process and its outcome.

Swiftcourt’s dispute clause is based on the concept of arbitration which is a way of two private parties in a contract to decide how to resolve a dispute in relation to the contract. Arbitration as a legal concept is supported by Norwegian law.

The online dispute resolution process itself is based on Swedish arbitration legislation and inspired by the process of Stockholm Chamber of Commerce. The concept has been legally verified by external law firms and it’s confirmed to be viable internationally. The disputes will always be resolved using Norwegian law, by Norwegian lawyers.

This is now clarified, both on the website and in the sales contracts.

Regarding Swiftcourts e-signatures

In the article there were concerns about Swiftcourt’s e-signature solution.

Swiftcourt’s sales contracts are digitally signed by the private buyer and the private seller.

In the process the buyer and the seller are identified and verified with their contact information and personal mobile phone number and the action of signing the contract is related to the phone number stated in the contract.

When the contract is signed, both private parties receive a PDF copy of the signed contract. This means that Swiftcourt’s e-signing solution meets the requirements for a legally binding signature between two parties.

Swiftcourt is now in dialogue with BankID providers to further strengthen the legitimacy of Swiftcourt’s service.

Regarding the critique about the legal advice

Swiftcourt is only a provider of the following services:

  • Digital sales contract template designed for simplicity and to encourage a safe transaction,
  • E-signing of the sales contracts, and
  • online dispute resolution platform for disputes arising from the sales contracts.

Thus, Swiftcourt is not a provider of legal advice for the individual parties.

Included in the Swiftcourt service, there is an intermediary step, where the parties can communicate to find a practical solution to their disagreement on their own. In this step Swiftcourt could step in and support the parties in their dialogue. This is what Swiftcourt was referring to with the communication about legal help. Swiftcourt fully acknowledge that this was not made clear enough. Swiftcourt has now clarified this on the website and to be very clear here as well; All online dispute resolution through arbitration is made by an external and independent Norwegian lawyer.

Regarding the translations from Swedish to Norwegian

All translations to Norwegian has been made by a professional translator and not by a machine. Swiftcourt is now reviewing all content again together with the professional translator to address typos and content errors.

Regarding Swiftcourt’s general terms and conditions

Swiftcourt has taken extra measures to assure that the terms and conditions meet the requirements of Norwegian law and an external Norwegian lawyer has been hired to do the review. The section mentioned in the article as troublesome has been removed for now.

All users will be notified of changes and alterations made to the terms and conditions.

About Swiftcourt

Swiftcourt cooperates with leading online marketplaces such as FINN.no to provide a safer way of doing a transaction for private buyers and sellers by enabling them to use a digital sales contract that includes Swiftcourt’s arbitration clause. This enables private buyers and sellers to feel safe and secure up-front with the sales contract. It also gives them a tool to remedy faulty transactions and dishonesty through Swiftcourt’s online dispute resolution platform. Swiftcourt was founded with the mission to ensure safe transactions between private buyers and sellers. The idea sprung from the fact that private buyers and sellers often lack a sales contract when they transact. Also, they have limited possibilities to take legal action if something goes wrong with the deal due to the high costs and long processing time in the public legal system. The company was founded in 2013 in Sweden and has since then been awarded with several innovation prizes. In 2015, the company moved its headquarters to Copenhagen in Denmark since the company received an investment from a Danish venture capital firm. Swiftcourt has now moved back it’s headquarters to Malmö in Sweden. Swiftcourt launched its service in Sweden in the fall of 2015 and expanded to Norway in August 2016 when the service was introduced together with FINN.no in the car category for private transactions.

For any questions or inquiries, please contact Johan Hedén Hultgren, CEO of Swiftcourt at +46766454459 or at johan.hultgren@swiftcourt.se.

Bli den første til å kommentere på "Finn.no tilbyr digitale kontrakter for kjøp/salg av bil, men kontraktene er mangelfulle og delvis ulovlige for norske forbrukere"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: