Hvilke endringer innenfor lover og regler i tilknytning til teknologi vil ha betydning for din virksomhet fremover?

Bilde: Pixabay

Det skjer enormt mye innenfor teknologi, og til tross for det: Du vil aldri oppleve at verden utvikler seg så sakte som den gjør nå igjen. Lovgiverne søker å ha regulering som dekker utviklingen slik at samfunnet og borgerne ikke utsettes for negative virkninger, men å både forutse hvilke nyvinninger som kommer og hvilken virkning de vil ha på samfunnet er en vanskelig, om ikke umulig oppgave. Allikevel kommer det hyppig ny lovgivning som har stor betydning for borgere og virksomheter, og for sistnevnte, her er en oppdatering på hva som kan ha betydning i den nærmeste fremtiden.

Utviklingen innenfor teknologi tvinger frem endringer i samfunnet, som legger grunn for endringer i lovene og reglene som regulerer samfunnet. Hittil i historien har jussen ligget etter den teknologiske utviklingen, men nå ser vi at lovgiverne, og spesielt i EU, begynner å ligge nærmere opp til nyvinninger innenfor teknologi. Om ikke reguleringen er tilstede når utviklingen skjer, så begynner det nå å være en del regulering på plass før nyvinningene når massemarkedet. Og det er jo en start.

Personvernforordningen. Den største endringen for regulering som vil ha betydning for virksomheter er personvernforordningen som ble vedtatt i EU 24. mai 2016. Personvernforordningen (eller General Data Protection Regulation (GDPR)) vil være en del av norsk rett 25. mai 2018, men før den tid vil det komme en ny personopplysningslov som vil tilpasse og utdype deler av personvernforordningen. Allikevel vil det lønne seg for virksomheter å forberede seg til personvernforordningen, bl.a. ved å gjennomgå sjekklisten som det Danske datatilsynet har utarbeidet. Virksomheter må også vurdere hvordan de skal håndtere personopplysninger om ansatte før ikrafttredelse av personvernforordningen, siden en del vesentlige regler om bl.a. epost og innsyn vil bli endret.  

Personvernombud. Som en følge av personvernforordningen vil en del virksomheter være pålagt å ha et personvernombud. Det er antatt at det vil bli behov for 28.000 personvernombud i Europa. En del av disse vil være i Norge, og for å få rett person med rett kompetanse, må bør arbeidet med å enten finne eller lære opp rett person starte snart.

Personopplysningsportabilitet. Dersom du har mye personopplysninger om dine kunder, vil EUs direktiv om personopplysningsmobilitet ha betydning («bring your own data»). Spesielt for bransjer som finans, forsikring, teleoperatører, nettjenester, nettaviser, helse, ehandel er det antatt at reglene om personopplysningsportabilitet vil ha betydning. Les mer om betydningen EU-direktivet vil ha for din virksomhet her.

Overføring av personopplysninger til USA. De fleste virksomheter har et forhold til amerikanske virksomheter og kanskje spesielt teknologivirksomheter. Tidligere kunne man overføre opplysninger etter Safe Harbour-avtalen, men EU-domstolen fant denne ordningen ugyldig pga. informasjon som Snowden gjorde tilgjengelig. Safe Harbour er nå erstattet av Privacy Shield som da blir rammeverket for overføring av personopplysninger fra Europa til USA. Dersom din virksomhet samler inn opplysninger om ansatte og kunder som overføres til USA, så er det din virksomhet som har ansvar for at overføringen er lovlig. Nær 700 virksomheter har eller er på vei til å tiltrå ordningen, og Google og Microsoft er med, mens Facebook og Amazon er ikke. Din virksomhet må derfor sjekke at virksomheten som mottar opplysningene i USA har inngått Privacy Shield eller det foreligger annen lovlig grunnlag for overføring. Ellers er det din virksomhet som får problemene.

Sosiale media på arbeidsplassen. Vurderes det å benytte sosiale media-plattformer på arbeidsplassen, som f.eks. Facebook at Work krever det at man inngår en dekkende avtale med leverandøren av plattformen. Datatilsynets har laget en sjekkliste for bedrifter som ønsker å knytte seg til Facebook, men Datatilsynet mener det ikke er fritt frem allikevel. Merk også at Facebook har ikke inngått Privacy Shield-avtalen, ref. over, så det må inngås en standardavtale for overføring av personopplysninger med Facebook.

Persondata og nettilgang for diverse gjenstander. Nå kobler stadig flere enheter til nettet og deler informasjon fra enheten om bruken av denne. Biler, kjøleskap, vaskemaskiner, husalarmer osv. blir koblet til nettet. Om du enten selger ting som kobler seg til nett eller ønsker å benytte noe av de data som disse tingene genererer, må du følge med på utviklingen innenfor personvern og problemstillinger dette kan gi for forbrukerbeskyttelse, som det vil komme ytterligere regulering og håndheving av fremover. Les rapporten om Internet of Things av organisasjonen Consumer International først. I tillegg har Datatilsynet laget en rapport om sporing i det offentlige rom, bl.a. med nettvarder, som enkelte mener er en for streng vurdering.

Mediebedrifter. EU endrer og moderniserer opphavsrettsreguleringen, hvilket kan få omfattende virkninger for mediebedrifter, se mer fra digi.no. Se også den omfattende informasjonspakken fra EU http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm  Det kan også bli pålegg om holdbarhetsdato på artikler pga. EUs pålegg om «rett til å bli glemt». Dette har skjedd i andre EU-land, og kan skje i Norge.

Fintech. Teknologi og finansvirksomhet har gått hånd i hånd i over 50 år, og reguleringen av finansnæringen knyttet til teknologi vil ikke bli mindre og omfattende og komplisert i årene fremover. Bitchain-teknologien vil ha betydning, og her er en oversikt over juridiske implikasjoner ved teknologien. Finansnæringen er også bekymret over hvordan den skal kunne overholde lovkravene som pålegges fremover, og over halvparten av virksomhetene innenfor finansnæringen i Storbritannia svarer i en undersøkelse at de er bekymret for compliance ved utvikling i teknologien. 

Telekommunikasjon. EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon oppdateres, og det skjer mange endringer i denne forbindelse. Teleoperatører og andre som tilbyr kommunikasjonstilgang må følge med på endringene som setter rammer og gir muligheter for videre virksomhet. EU-kommisjonen har også fremlagt lovforslag om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker som følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn.

Offentlig tilgang til trådløst nett. Deler du wifi eller gir offentligheten tilgang til trådløst nett? I den nylig McFadden-dommen fra EU-domstolen pålegges det plikter på de som tilbyr trådløst nett offentlig, bl.a. ved å sikre identifikasjon av de man gir tilgang til nettet.

Regulering av arbeidslivet. Med mer mobilitet og endringer i arbeidslivet kommer også endringene i lovgivningen. Det er nå bl.a. ikke tillatt med konkurranseklausuler, og konkurranseklausuler i arbeidsavtaler som allerede er inngått må endres innen utløpet av 2016. Det er strengere grenser for å inngå konkurranseklausuler.

Markedsføring på sosiale medier. Dersom din virksomhet markedsfører seg på Facebook og andre sosiale medier, så må man være påpasselig med reglene om markedsføring og konkurranser på Facebook og på Snapchat. Drives det innholdsmarkedsføring er det omfattende og kompliserte regler etter lovverket i Norge.

Cookies. Og skru av varselet om informasjonskapsler (cookies) på nettsidene deres. Det er ikke nødvendig.

Regulering av førerløse biler, kunstig intelligens, roboter og selvstyrende droner lar vi ligge i denne omgang, men her er en smakebit og vil sikker komme tilbake til det senere.

Dette er en del av det som får betydning for virksomheter i forholdet mellom teknologisk utvikling og lovgivningen. For det løpende bildet, bør du abonnere på nyhetsbrevet fra Teknologirett, følge nyhetsstrømmen til Teknologirett eller følge Teknologirett på Facebook.

Bli den første til å kommentere på "Hvilke endringer innenfor lover og regler i tilknytning til teknologi vil ha betydning for din virksomhet fremover?"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: