EU-kommisjonen gjennomgår standard kontraktsbestemmelser og personvernet i 3. land, EMD vurderer overvåking av britiske myndigheter post Snowden og mye mer

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, kan du følge Teknologirett på ett av disse stedene – se linker nedenfor. 


Klikk her for å følge Teknologirett på: Facebook | Twitter | LinkedIn | Nyhetsstrøm


Seminar om tilgangskontroll og passord. Datatilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) avholder seminaret «Uvedkommende ingen adgang» 24. oktober 2016. Målgruppen er ansatte og ledere med interesse for informasjonssikkerhet. Mer informasjon og påmelding her.

EU-kommisjonen vil gjennomgå standard kontraktsbestemmelser for overføring av personopplysninger til tredjeland. I tillegg vil kommisjonen revurdere en rekke tidligere beslutninger om tredjeland anses å ha betryggende personvernregler. Gjennomgangen iverksettes som en følge av at EU-domstolen fant at Safe Harbour-avtalen med USA ikke var betryggende (som fulgte igjen av Edward Snowdens avsløringer om diverse it-selskapers utlevering av personopplysninger til amerikanske myndigheter) i den såkalte Schrems-saken.

OECD ser på konkurranseforhold i tilknytning til Big Data. I forbindelse med OECDs konkurransekomitees møte 29-30. november 2016 er det forberedt dokumenter om konkurranseforhold i tilknytning til Big Data, herunder et omfattende bakgrunnsnotat. Dokumentene og mer informasjon finnes her.

Britiske myndigheters delaktighet i NSAs overvåkningsprogram skal vurderes av den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Det er en rekke organisasjoner som har meldt inn britiske myndigheter til EMD for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det er Edward Snowdens avsløringer som ligger til grunn for innklagingen. Les mer

Forbud mot geo-blokkering og diskriminering. Nærings og fiskeridepartementet har sendt Europakommisjonens forslag til forordning om geo-blokkering og diskriminering på bakgrunn av basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet på høring. Forordningen skal medføre at det skal forbys å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet. Videre skal det forbys å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til dette. Det skal være mulig å gå tilbake til den delen av nettsiden kunden ble videresendt fra. Se mer på Regjeringens sider. NRK har imidlertid meldt at det har vært meget få høringssvar til forordningen, til tross for omfattende bruk av geo-blokking i norske nettbutikker.

Nye spilleregler offentlige anskaffelser. Advokat Kjell Steffner i LYNX advokatfirma har gjort tilgjengelig presentasjon om endringene i lov og forskrift om offentlig anskaffelser som er planlagt å tre i kraft 1. januar 2017.

Internasjonalt samarbeid for trygge app-vilkår. Forbrukerombudet har presentert tilsynet med Tinders appvilkår for tilsynsmyndigheter fra hele verden i organisasjonen ICPEN. Tema for konferansen er «Avtalevilkår i den digitale økonomien» og målet med konferansen er at forbrukermyndighetene på tvers av landegrensene skal arbeide sammen for at vilkårene i apper og andre digitale tjenester skal gi forbrukerne rettighetene de har krav på. Tilsynet med Tinders vilkår er tidligere omtalt på Teknologirett.

Hvordan vil EU reguleringen av portabilitet av personopplysninger påvirke din virksomhet? De nye EU-reglene for portabilitet av personoppysninger (artikkel 20 i personvernforordningen) gir individer rett til å ha full kontroll på sine personopplysninger og kan pålegge en behandlingsansvarlig å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Slike rettigheter kan få omfattende betydning for bl.a. forsikringsbransjen, ehandel, helse og forskning, virksomheter som er engasjert i Internet of Things, skytjenesteleverandører og andre. Advokatfirmaet DLA Piper omtaler utfordringene i denne artikkelen.

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling. Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat. Dette skriver Magne Jørgensen professor ved Simula Research Laboratory AS i Computerworld Norge CW.no. Jørgensen tar for seg 5 myter ved fastprising av it-kontrakter og ender opp med en anbefaling. 

Utfordringer for forbrukere ved Internet of Things (IoT). Forbrukerorganisasjonen Consumer International har laget en rapport over problemstillinger ved IoT og forbrukere, som bl.a.: – Hvem eier den enorme mengden data som samles inn av sensorene, og hvordan brukes de? – Hva gjør du hvis tjenesten knyttet til den tilkoblede tingen stenges, og tingen ikke lenger fungerer som den skal? – Vil det være mulig å kjøpe produkter fra konkurrerende selskaper uten å måtte opprettholde to eller flere «tingenes økosystem»? – Hvis en produsent mistenker at du bryter brukervilkårene, risikerer du å stenges ute fra hele «økosystemet» i hjemmet ditt? Rapporten finnes her. (Via Forbrukerrådet).

Nå er det på tide å kvitte seg med rekrutteringsklausulene. I den internasjonale IT-bransjen er det vanlig med rekrutteringsklausuler. Dette fordi leverandøren ønsker å sikre seg mot at ansatte rekrutteres av kunden eller at det ansettes konsulentselskapene i mellom. Tidligere kunne norske selskaper avtale seg bort fra denne risikoen ved bruk av rekrutteringsklausuler. Dette er det nå slutt på. Slike klausuler vil ikke være gyldige under norsk rett om man inngår dem i dag, og de man allerede har inngått må nå snart endres. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik skriver om det nye regelverket som gjelder fra 1. januar 2016 for rekrutteringsklausuler.

Lagmannsretten har avvist Snowdens anke. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Edward Snowden i søksmålet Snowden har anlagt for å få anledning til å komme til Norge for å motta ytringsfrihetsprisen Ossietzky-prisen for 2016 uten å risikere å bli utlevert til USA.

Google og Dropbox har inngått Privacy Shield. Privacy Shield er rammeverket for overføring av personopplysninger fra Europa til USA som erstatter Safe Harbour-avtalen som EU-domstolen tidligere fant ugyldig pga. informasjon som Snowden gjorde tilgjengelig. Google inngikk avtalen 22. september og Dropbox dagen etter. Microsoft har tidligere inngått avtalen i august, mens Amazon og Facebook har ennå ikke inngått avtalen. .

Juridiske konsekvenser av kunstig intelligens, automatisering og roboter dekkes i to artikler av advokatfirmaet DLA Piper, herunder spesielt knyttet til EU-rett. Les om Back to the Future #1: AI, Robotics and Automation are now a reality og Back to the Future #2: five contract issues around robotics, automation and AI. Kunstig intelligens er også et av hovedtemaene på DLA Pipers «European Technology Summit» som ble arrangert i London denne uken.

Er programvare omfattet av kjøpsloven? Dette er en problemstilling som har vært omdiskutert i Norge, og i andre land, i mange år. I Storbritannia er det nå kommet en høyesterettsdom som fastslår at programvare er å anse som en vare («goods») og er derfor omfattet av kjøpsloven («Sale of Goods Act»).

Datatilsynet i Hamburg har pålagt Facebook å bruke personopplysninger fra Whatsapp for tyske brukere. Facebook er blitt pålagt å slette alle data de har tatt fra Whatsapp som kan knyttes til tyske brukere. Facebook har på sin side meldt at de arbeider med tyske myndigheter for hvordan situasjonen med Whatsapp kan løses. Facebook hevder imidlertid at Irsk rett regulerer Facebook og Whatsapp, hvilket ble tilbakevist i en nylig dom fra EU-domstolen. OPPDATERING: Facebook har påklaget pålegget

Ny modell utvikles for IKT-anskaffelser. Standard Norge opprettet en bredt sammensatt komité som skal se på utvikling av norske standarder på området. Komiteen ledes av Arne Engesæth, advokat i DLA Piper Norway. I komiteens mandat står det at komiteen skal gi en helhetlig vurdering av behov for innkjøpsprosedyrer, standardkontrakter, ytelses-/funksjonsbeskrivelser og andre områder relevant for IKT-anskaffelser. Komiteen består av både organisasjoner, rådgivere, kunder og leverandører innenfor it-bransjen/-ytelser. 

Dine data er til salgs. Forbrukerrådet inviterer til seminar om utfordringer knyttet til kommersialisering av forbrukerdata. Seminaret avholdes 14. november kl. 11.30–15.00 på Litteraturhuset i Oslo. Blant foredragsholderne er Max Schrems, personvernaktivist som blant annet veltet Safe Harbour-avtalen, Jan Philipp Albrecht, saksordfører for personvernforordningen i Europaparlamentet, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Påmelding og mer informasjon her

Se også: 

Bli den første til å kommentere på "EU-kommisjonen gjennomgår standard kontraktsbestemmelser og personvernet i 3. land, EMD vurderer overvåking av britiske myndigheter post Snowden og mye mer"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: