Siste ukes hendelser innenfor teknologi og juss – oppdatering fra Teknologirett

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, kan du følge Teknologirett på ett av disse stedene – se linker nedenfor. 


Klikk her for å følge Teknologirett på: Facebook | Twitter | LinkedIn | Nyhetsstrøm


Lenking til ulovlig innhold på Internett kan være lovlig. En nylig avsagt avgjørelse fra EU-domstolen slår fast at lenking til ulovlig innhold på Internett i en rekke tilfeller kan være lovlig. Avgjørelsen gir viktige avklaringer for rettighetshavere og brukere, men etterlater også en del uavklarte spørsmål. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange går gjennom GS-media dommen fra EU-domstolen og enkelte andre saker i en artikkel.

Følg med på hvilke endringer som foretas i offentlige kontrakter! Med nye regler om offentlig anskaffelser fra 1.1.2017 med forbud om vesentlige endringer av kontrakter inngått i offentlige anbudskonkurranser I de nye forskriftene om offentlige anskaffelser som trer i kraft fra samme dato er det inntatt regler om adgangen til å gjøre endringer i kontrakter etter at de er inngått. Dette er praktisk viktige regler som blant annet fastsetter at endringer utenfor rammene vil kunne bli vurdert som ulovlige direkteanskaffelser. Leverandører bør også være bevisst på sin adgang til å påklage tilfeller hvor det foretas ulovlige endringer. Dette skriver advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i en artikkel.

Patentstyret har laget en oversikt over rettstvistforsikringer for immaterielle rettigheter (IPR). Det kan lett bli dyrt hvis du havner i en tvist om immaterielle rettigheter. Rettstvistforsikring, også kalt IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettsak eller erstatning. Norske virksomheter har mulighet til å tegne IPR-forsikring fra flere forsikringstilbydere, både norske og utenlandske. Oversikten finnes her.

Rett til å bli glemt i offentlige registre som foretaks- og konkursregister. I «Manni-saken» som skal opp for EU-domstolen har det kommet en uttalelse fra EUs generaladvokat, som er en del av materialet som ligger til grunn for domstolens behandling. Uttalelsen fra generaladvokaten er et forslag til avgjørelse for domstolen, og legges ofte til grunn for avgjørelsen. Saken vedrører rett til å bli glemt i offentlige registre, se mer om saken her. Saken omhandler vanskelige avgrensninger mellom offentlighetens informasjon og behov for offentlige registre som foretaksregister og konkursregister, og hensynet til den enkeltes personvern. Generaladvokaten konkluderer med at det ikke er en rett til å bli «glemt» i slike registre og hensynet til offentligheten må gå foran, men det som er noe spesielt i saken er at generaladvokaten viser til personverndirektivets bestemmelser om rett til å bli glemt. Forordningen trer ikke i kraft 25.05.2018, men generaladvokatens henvisning kan sees på som at prinsippene om rett til å bli glemt allerede er å anse som EU-rett før forordningen trer i kraft.

Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) har foreslått å legge ned det IKT-rettede studiet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet. Dette skyldes at studiet har lav gjennomføringsgrad sier professor og studiedekan Erling Hjelmeng ved UiO. Leder for studentforeningen ved studiet, Espen Holst Møllebak går imot forslaget.

Økning i konflikter mellom oppfinner og arbeidsgiver om oppfinnerbelønning og manglende klarhet i lovverket. Arve Vaale-Hallberg, advokat i Tekna, mener arbeidsgivere bevisst utnytter uklarheter i lovverket, og unngår at det blir rettspraksis for saker om arbeidstakeroppfinnelser. Loven angir en del skjønnskriterier for fastsettelse av vederlag, men hvordan en domstol vil anvende og avveie dem, er mer uforutsigbart, mener advokaten. Advokat mener arbeidsgivere bevisst unngår klarhet i oppfinnerbelønning for ansatte

Verizon krever reduksjon på 1 mrd. USD ved kjøpet av Yahoo som følge av avsløringene om hacking og lekkasjer til NSA. Dette er en kraftig reduksjon av vederlaget for Yahoo som var (trolig) på USD 4,8 mrd. før kravet på reduksjon. Les mer.

Lovverket for telekommunikasjon verden over (nesten). Advokatfirmaet DLA Piper har lansert et oppslagsverk for telekommunikasjonslovgivning for en rekke land, samt regulatoriske myndigheter, konsesjonskrav, skatter og avgifter for telekommunikasjon, sanksjoner ved overtredelse mv. Håndboken dekker dessverre ikke Norden.

Datatilsynet i Belgia har laget sjekkliste for overholdelse av personvernforordningen (GDPR). Sjekklisten gjør at man i hovedsak i overholdelse av personvernforordningen. Man bør imidlertid være klar over at for norske selskap vil det komme en ny personopplysningslov som kan gi andre eller endrede krav enn GDPR. Det er DLA Piper som har gjort listen tilgjengelig.

Rekordbot for dårlig datasikkerhet fra datatilsynet i Storbritannia. Leverandøren av bredbånd mv. Talk Talk i Storbritannia er blitt ilagt en bot på ca. 4 mill. kr for dårlig datasikkerhet som første til at personopplysninger til nær 157.000 kunder kom på avveie etter et datainnbrudd i 2005. Talk Talk hevder å ha mistet over 100.000 kunder og tapt mer enn 420 mill. kr som følge av datainnbruddet, men får nå også en bot i tillegg til dette.

Fristen for Privacy Shield gikk ut 30. september. Selskaper som har inngått Privacy Shield innen fristen har da ni måneder på seg til å overholde kravene i Privacy Shield vedrørende overføring av personopplysninger fra Europa til USA. Selskaper som ikke har inngått Privacy Shield må finne andre grunnlag for overføring av personopplysninger, som EUs standard kontraktsbestemmelser. Se mer her.

PewResearch har undersøkt amerikaneres forhold til personvern post-Snowden. En del data som kan være interessante for norske forhold og norske bedrifter også, selv om dette er to ulike kulturer og et område hvor holdningene endres. Hele undersøkelsen finnes her.

Behov for oppdatering av EUs eHandelsdirektiv som følge av personvernforordningen (GDPR). Advokatfirmaet Pinsents Masons viser i en artikkel behovet for oppdatering av EUs eHandelsdirektiv som følge av at GDRP vil tre i kraft. Dette viser seg spesielt ved de strengere reglene som GDRP innfører, og at tjenesteleverandører, spesielt for tjenester som IaaS og PaaS, er ansvarlig for brukernes overtredelse av personvernlovgivningen i eHandelsdirektivet. Dersom eHandelsdirektivet ikke oppdateres, er dette forholdet noe tjenesteleverandører bør være spesielt oppmerksom på.

Slik lykkes du med it-kontrakter: Partenes plikter og rettigheter. Det et finmasket regelsett – bakgrunnsretten – som gjelder mellom kunde og leverandør, selv om det ikke er inngått en kontrakt. Etter bakgrunnsretten vil kravet til lojalitet i kontraktsforhold ha stor betydning ved it-ytelser. Dette er tredje del i en artikkelserie på fem artikler hvor gås det nærmere gjennom hvordan du lykkes med it-kontrakter. I denne delen gjennomgås det nærmere gjennom hvordan partenes plikter og rettigheter reguleres i kontrakten. Les hele artikkelen her.

EU-kommisjonen med mer fokus på konkurransespørsmål knyttet til Big Data. Dette følger av en tale av Margarethe Vestager, EU-kommisær, hvor det ble fokusert på tre hovedområder: Data as an asset, data pooling og effective enforcement.

EUs konkurransemyndigheter vil pålegge Alphabet (Googles morselskap) å stanse incentiver til telefonprodusenter for å legge inn Googles søk eksklusivt. Konkurransemyndighetene vil ilegge en bot dersom pålegget ikke etterkommes

Les også: 

Bli den første til å kommentere på "Siste ukes hendelser innenfor teknologi og juss – oppdatering fra Teknologirett"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: