Siste nytt innenfor teknologi og juss – alle nyheter den siste uken

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, anbefales det at du følger Teknologirett på Facebook eller Twitter.

Hvordan få mest ut av dataene innenfor EUs personvernregime? Dette er tema i et innlegg på DLA Pipers blogg «Technology’s Legal Edge». Spesielt i lys av EU-domstolens avgjørelse nylig om at IP-adresser er å anse som personopplysninger er det et spørsmål hvordan man skal få utnyttet sine data innenfor regelverket. Å anonymisere data er en omfattende prosess, men ved å segregere eller kryptere data kan det være flere muligheter. Les mer her.

Økt frihet med nye terskler, men Kofa og domstolene passer på. Anbud365 melder fra Difis anskafferkonferanse at Nærings– og fiskeridepartementet legger til grunn at det er frihet under ansvar, siden loven om offentlige anskaffelser gjelder, og at Kofa og domstolene vil holde et våkent øye på hva som skjer. De de nasjonale terskelverdiene blir hevet i det nye regelverket som tar til å gjelde 1. januar 2017, og i tillegg vil det strømme på med veiledninger fra så vel NFD som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Les mer fra Anbud 365.

Dansk høyesterett har avgjort at utenlandske politimyndigheter kan foreta avlytting av kjøretøy i Danmark. Det ble lagt vekt på at avlyttingsutstyret var installert utenfor Danmark, selv om avlyttingen ble foretatt i Danmark.

Åpne data fra offentlige myndigheter truer borgernes personvern. Dette mener danske jurister etter at danske myndigheter har besluttet å gjøre mer offentlige data tilgjengelig. Desto mer data som gjøres tilgjengelig, desto større er risikoen for at dataene kan sammenstilles og true borgernes rettssikkerhet mener juristene. Dette er en problemstilling som ikke har vært fremtredende i debatten om offentlige data skal gjøres tilgjengelig.

Datatilsynet vil endre avfallsforskriften for å forhindre at personopplysninger kommer på avveier når gamle mobiler leveres til gjenvinning. Telefoner som sendes til gjenvinning kan i verste fall være kilde til ID-tyveri, fordi personopplysninger på mobiler og annen elektronikk inneholder personopplysninger som bilder, meldinger, e-poster og lagrede passord. Avfallsforskriften åpner for at avfallet kan mottas av aktører som ikke sikkert sletter innholdet, og dette ønsker Datatilsynet å få endret i forskriften. Les mer her.

Skype ilagt bot av belgisk domstol for å ikke overgi innhold til samtaler av mistenkte i straffesak til påtalemyndigheten. Saken er kontroversiell siden det kreves utlevert innholdet i samtalene, ikke bare metadata. Skype hevdet at det var teknisk umulig å etterkomme påtalemyndigetens ønske og at Skype ikke var underlagt belgisk rett, uten at det hadde betydning for sakens utfall. Les mer her.

Forsikringsselskap i UK ønsket å prise bilforsikring basert på forsikringstakerens Facebookprofil, og ble stanset av Facebook. Forsikringsselskapet Admiral, som er en av de største forsikringsselskapene i Storbritannia, ønsket å bruke sosiale medier for å analysere personligheten til bileiere for å sette riktig pris på bilforsikring ut fra risiko, les mer her. Imidlertid fikk ikke forsikringsselskapet satt planene i verk før Facebook hadde blokkert for selskapets bruk av data fra Facebook.

Storbritannia vil etterleve personvernforordningen selv etter Brexit. Etter Brexit (om den gjennomføres) har Storbritannias regjering bekreftet at den vil etterleve personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft i mai 2018. Les mer her.

Tyske datatilsyn skal ettergå 500 bedrifters overføring av personopplysninger utenfor EU. Det er tilfeldige selskap som skal undersøkes, og de varierer i størrelse og om de har internasjonal virksomhet. Hensikten med undersøkelsen er å øke bevisstheten til overførsel av personopplysninger til tredjeland (dvs. utenfor EU/EØS). I tilfelle overtredelse av personvernlovgivningen ved overførsel av personopplysninger kan datatilsynene ilegge bøter på opp til EUR 300.000. Les mer.

Ny fransk lov skal sikre at all kildekode fra offentlige finansierte programvareutvikling skal være fritt tilgjengelig som åpen kildekode. Loven trådte i kraft 7. oktober 2016, men er blitt kritisert for å ikke gå langt nok og bl.a. ha unntak for å offentliggjøre kode av hensyn til nasjonal sikkerhet. Les mer.

Klager inn aktivitetsarmbånd for brudd på norsk lov. Forbrukerrådet mener at flere av treningsarmbåndene på markedet bryter norsk og europeisk forbruker- og personvernlovgivning, og klager nå inn fire av produsentene til Datatilsynet og Forbrukerombudet. Les mer.

Også en fransk personvernorganisasjon tar ut sak mot EU i et forsøk på at EU-US Privacy Shield skal finnes ugyldig. Fra før av har en irsk personverorganisasjon tatt ut søksmål, men nå er det altså to grupper som forsøker å finne Privacy Shield ugyldig. Privacy Shield er erstatningen for Safe Harbour-avtalen som EU-domstolen fant ugyldig og som ble erstattet av Privacy Shield. Noe av grunnlaget for søksmålet er at gruppen mener at bruk av en ombudsmann, som Privacy Shield legger opp til, ikke er tilstrekkelig for å håndtere klager i tilfelle amerikanske myndigheter får tilgang til personopplysninger om europeiske borgere. Les mer.

Prinsipper for godt kunde-leverandørsamarbeid. Statens prosjektråd i Danmark har sammen med Dansk IT og bransjeorganisasjonene IT-Branchen og DI Digital laget prinsipper for et godt kunde-leverandørsamarbeid som skal hjelpe offentlige etater og it-leverandører når de samarbeider om store statlige it-prosjekter. Prinsippene kan også være nyttige for mindre prosjekter, og finnes her.

Hatfulle ytringer på Facebook ble straffet med 16 dagers betinget fengsel og kr 10.000 i bot. Det var trusler mot Aps nestleder Hadia Tajik på Facebook som medførte at mannen i 60-årene ble dømt. Les mer her. Se også mer her om hva som er ulovlig på Internett og sosiale medier.

Ny global standard for bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon. Det er kommet en ny seritifiserbar ISO-standard mot bestikkelse og korrupsjon som introduserer en anerkjent ledelsesprosess for anti-korrupsjon. Standarden viser hvordan virksomheter, både offentlige og private, uansett størrelse og jurisdiksjon, skal tillegge governance og compliance for å etablere prosedyrer og forsvarsverk mot korrupsjon i egen virksomhet. Dette melder det danske advokatfirmaet Kromann Reumert.

Elektronisk kommunikasjon med domstolene. Det er trådt i kraft forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene. Regelendringen skal sørge for bedre og enklere kommunikasjon mellom domstolene og aktørene. Ordningen gjelder først Fredrikstad tingrett, Oslo tingrett, Sunnmøre tingrett, Sør-Trøndelag tingrett, Borgarting lagmannsrett og Frostating lagmannsrett, og gjør at forkynnelse i sivile saker kan gjøres elektronisk. Se også endringer i forskrift om postforkynning.

Fyllekjøring med Segway i Høyesterett. Høyesterett har i en dom besluttet at Segway er å anse som «motorvogn», og at promillekjøring med en slik rammes av vegtrafikkloven § 22. Høyesterett sa seg enig med lagmannsretten i at man ved straffeutmålingen kunne ta hensyn til særtrekkene ved kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy, og at straffen skal fastsettes basert på alminnelige straffutmålingsprinsipper heller enn å ta utgangspunkt i vegtrafikkloven § 31. Det ble ikke tatt stilling til om løsningen vil bli den samme for andre kjøretøytyper der faremomentene er av en annen karakter.

Irsk personvernlovgivning er ikke tilstrekkelig god for de mengder med personopplysninger som lagres i Irland av globale teknologiselskaper. Store teknologiselskaper som Microsoft, Facebook og Google lagrer store mengder personopplysninger i Irland som Europeisk «hub» mot USA. Bakgrunnen for tilstedeværelsen i Irland er stort sett økonomiske og skattemessige forhold, og at da også Irland er stedet for lagring av personopplysninger er en bieffekt. Allikevel har har det de siste to årene vært rettssaker hvor Irske myndigheter har vært involvert både i saker i Irland og i USA som involverer personopplysninger. Dette reiser kritiske røster som mener at Irsk personvernlovgivning ikke er tilstrekkelig god til å håndtere de menger med personopplysninger som lagres der, eller tvister med USA om utlevering av personopplysninger. Les mer.

Les også: 

Bli den første til å kommentere på "Siste nytt innenfor teknologi og juss – alle nyheter den siste uken"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: