Siste nytt innenfor teknologi og juss – alle nyheter den siste uken

Her er en ukentlig oppsummering av siste ukes nyheter og hendelser innenfor teknologirett i tillegg til nyheter og artikler på Teknologirett.no. Nyhetene blir lagt ut fortløpende på nyhetsstrømmen og i sosiale media, så om du vil ha nyhetene straks de legges ut, anbefales det at du følger Teknologirett på Facebook eller Twitter.

Kunstig intelligens og advokater – hva kan vi forvente? Robotadvokater vil ikke erstatte menneskeadvokater med det første. Men hva kan man vente av ediscovery, due diligence og annet. En gjennomgang følger her.

Digital transformasjon av forsikringsbransjen. For forsikringsbransjen er langsiktig strategi avgjørende, men det avhenger av at endringer i lovverket hensyntas. Advokatfirmaet DLA Piper har laget en oversikt over juridiske og kommersielle utfordringer for digitalisering i forsikringsbransjen. Notatet finnes her.

Webinar for «new EU Trade Secrets Directive and its implications for the business» avholdes av advokatfirmaet CMS. Webinaret er gratis, se mer informasjon og påmelding her.

Sikring av nettsider, innlegg på sosiale media mv. som bevis. Å sikre nettsider mv. som bevis er vanskelig sak. Man kan skrive ut sidene, lagre som pdf eller som bilder, men da får man ikke med seg metadata (selv om det spiller liten rolle i Norge, siden dommere sjelden vet hva metadata er, men det kan være at en motpart vet det og vil være kritisk til beviset). I USA er det nå kommet tjenester som sikrer nettsider som bevis, som bl.a. Page Vault. Tjenesten er vurdert og omtalt her.

NRK har stor tiltro på markedsdialog i jakten på avanserte IT-løsninger. I forbindelse med at NRKs avtale om cloud-løsninger løper ut, har anskaffere i NRK stor tro på å gå i dialog med markedet før konkurransegrunnlaget er endelig utformet. I artikkelen fra Anbud365 nedenfor beskriver NRK prosessen, hvor de i invitasjon til aktuelle leverandører gir en slags skisse på behovet i konkurransegrunnlaget, så har de møter med leverandørene og hvoretter leverandørene sende inn en kort egenanbefaling på hvorfor de er relevante for det NRK spør etter. Dette har ført til at NRK har fått viktige innspill som gjør at de har måttet tenke igjennom hele anskaffelsen og prosjektet på nytt. Les mer hos Anbud365.

Opp til 75.000 nye jobber kan bli skapt som følge av personvernforordningen. Dette mener den internasjonale organisasjonen for personvernekspertise (The International Association of Privacy Professionals (IAPP)). Av disse jobbene vil nær 12.000 komme innenfor EU. At det kreves personvernombud i en rekke selskap, se i denne artikkele, vil bl.a. bidra til det store antallet jobber. Les mer hos IAPP.

Endringer i Digital Millennium Copyright Act (DMCA) man bør være klar over. Det gjøres endringer i DMCA i USA, og i artikkelen er det tatt inn de endringene man bør være klar over dersom man har nettsider som retter seg mot det amerikanske markedet. Les artikkelen her.

Statens vegvesen har endret kontraktene sine for å gi en mer balansert risikovurdering som har bidratt til økt konkurranse og over tid reduserte kostnader. Dette gjelder riktignok ikke it-kontrakter, men forholdet er overførbart til it-kontrakter også. I kontraktene har Statens vegvesen tatt en større del av risikoen for kostnader i driftsavtaler om vedlikehold av veier som bl.a. skyldes omfanget av vinterdriften. Les mer hos Anbud365.

Dom stanser ikke filming. Forsikringsselskapene har fortsatt adgang til å filme mulige forsikringssvindlere skriver Arve Føyen og Jardar Aas i Dagens Næringsliv som svar på tidligere artikkel av Cecilie Rønnevik om dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i saken Vukota-Bojic vs. Switzerland. Les artikkelen her (bet.).

Vil Trumps seier ha betydning for EU-US Privacy Shield? Trolig ikke, mener ekspertisen.

Amazon, inkludert Amazon Web Services, ble Privacy Shield-sertifisert 21. oktober. Hva betyr dette for deg? Dette skriver advokatfirmaet Føyen Torkildsen om.

PCI DSS versjon 3.2 – hva trenger man å vite. PCI DSS er sikkerhetsstandarden for betalingskort. I denne artikkelen oppsummeres det som er nødvendig å vite om versjon 3.2 av PCI DSS som kom tidligere i år, spesielt for tjenesteleverandører innenfor it.

Det årlige it-rettskurset i Sandefjord – påmelding er åpen. Den store begivenheten for it-jurister, it-rettskurset i Sandefjord, er nå åpen for påmelding. Kurset vil være 2-3. mars 2017. Mer informasjon og påmelding her.

Oversikt over siste endringer innenfor personvernrett i EU. Oireachtas Library & Research Service i Irland har laget et omfattende notat om endringer innenfor personvernrett i EU i den siste tiden. Notatet dekker gjeldende rett, samt siste utvikling i form av enkelte saker innenfor EU. Notatet finnes her (pdf).

FCC, teletilsynet i USA, har kommet med regler om hvordan beskytte personvernet til kunder av bredbåndselskaper. Reglene har til hensikt å gi økte valgmuligheter og -rettigheter, transparens i regler og valg, og bedre sikring av personvern for kundene. Alle dokumenter i forbindelse med reglene er samlet her.

Kostnaden for et gjennomsnittlig amerikansk selskap som utsettes for datatap som medfører at uvedkommende får tilgang til sensitive eller konfidensielle data koster selskapet USD 7 mill. Dette viser en undersøkelse gjort av Ponemon Institute sponset av IBM. Undersøkelsen dekker også internasjonale datatap, hvor 383 selskap fra 12 land deltok (inkludert 64 selskap i USA). Kostnaden for hver konto som kommer på avveie (dvs. data knyttet til enkeltperson) koster selskapet USD 158. I snitt er det 30.000 kontoer som kommer på avveie ved en hendelse. I Tyskland er kostnaden for ett enkelt selskap ved datatap USD 5 mill. og ca. USD 4 mill. i Frankrike. Det er grunn til å tro at kostnaden er noe av det samme i Norge. 

Hvilken etikk skal gjelde for Internet of Things og kunstig intelligens? Dette er spørsmål man stiller seg nå som «tingene» begynner å gjøre ting av seg selv og fatte beslutninger på egen hånd. Teknologiadvokaten Giulio Coraggio skriver om dette i en artikkel etter han var på IoT Solutions World Congress. Spennende tanker og problemstillinger.

Frankrike innfører lov for den digitale republikk. Frankrike innfører ny lovregulering som vil få stor betydning for personvern, men også for ehandel, teletjenester, og online tjenester. Endringene er oppsummert i en serie artikler fra advokatfirmaet DLA Piper, hvor siste artikkel finnes her, og de øvrige artiklene er linket i øverst i denne artikkelen. Lovverket er fremtidsrettet, og kan få betydning som inspirasjon for andre lovendringer i Europa.

Å motta bilder og ha bilder som er delt uten samtykke er (fremdeles) straffbart. Dom i Høyesterett i Snapchat-saken. I juni i år falt den såkalte «Snapchat-dommen» hvor en mann på 21 år dømt til 120 dager i fengsel for å ha lastet ned bilder og filmer av andre personer. En del av bildene og filmene kom fra datainnbrudd i tjenesten Snapsaved. Dommen i lagmannsretten slo fast at det var straffbart heleri å motta eller ha bilder som bare er spredd ulovlig, dvs. uten samtykke fra de som er avbildet. Dommen ble mye omtalt, og nå er dommen – som ble anket – blitt avgjort i Høyesterett. Les mer her.

Roboter kan neppe ta ansvar. Hvem har ansvar for et system som kan volde skade? Det er aller viktigst i spørsmålet om roboter og juridisk ansvar. Artikkel i DN (bet.).

Nye veiledere om digitalisering av offentlige anskaffelser. De nye anskaffelsesreglene inneholder omfattende krav om digitalisering, og alle oppdragsgivere er forpliktet til å gjennomføre helelektroniske anskaffelsesprosesser innen ulike frister i 2017 og 2018. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå publisert veiledere for å gjøre dette enklere. Les mer her.

Bruk av liten skrift er villedende markedsføring. EU-domstolen er kritisk til markedsføringen til Canal Digital i Danmark, og mener den villedet forbrukerne og dermed var i strid med handelspraksisdirektivet skriver Lovdata. I denne saken ble var besto prisen på et produkt av flere elementer, men kun ett av elementene ble fremhevet. Dette kan føre til at forbruker tror at tilbudet er mer fordelaktig enn det faktisk er, og at forbruker tar en kjøpsbeslutning som han ellers ikke ville tatt. Avgjørelsen har betydning i Norge for tolkningen av markedsføringslovens bestemmelser om villedende markedsføring.

Det digitale trusselbildet. NVCA i samarbeid med BDO og advokatfirmaet Selmer inviterer til fagfrokost hvor det sees nærmere på det digitale trusselbildet. Chris Culina, BDO, vil gi konkrete eksempler på hvor galt det kan gå, hvilke trusler som er der ute, og hva man kan gjøre for å beskytte seg, mens Nils Kristian Einstabland, Selmer, gir en oversikt over mulige rettslige konsekvenser ved sikkerhetshendelser. Fagfrokosten er gratis. Mer informasjon og link til påmelding her.

Facebook kan ikke ta ut personopplysninger fra Whatsapp for bruk i Facebook i Storbritannia heller. Tidligere har Facebook blitt nektet å bruke personopplysninger fra Whatsapp for tyske brukere, og nå nektes Facebook å bruke opplysninger om britiske brukere. Whatsapp har også blitt advart av Artikkel 29-gruppen (EUs rådgivende gruppe for personvern) om å dele personopplysninger med Facebook. Les mer her.

Les også at den britiske lederen av Datatilsynet (Information Commissioner) har publisert oppdatering på saken om utlevering av personopplysninger fra WhatsApp til Facebook. 

Møt Lawbot (beta) – verdens mest avanserte juridiske chatbot (dvs. chat»robot»). Lawbot kan hjelpe ofre for 26 straffbare handlinger under engelsk rett. Har en vært offer for en kriminell handling som Lawbot dekker, så vil man få vite mer om jussen knyttet til handlingen gjennom å besvare de spørsmål som Lawbot stiller. Siden Lawbot er basert på kunstig intelligens, så blir den smartere for hver bruker som den veileder. Test Lawbot her.

So You Can Trademark a Hashtag – But Should You? Advokatfirmaet Norton Rose Fulbright skriver om vurderinger man bør gjøre ved bruk av et beskyttet varemerke som hashtag. Dette er skrevet for annet enn norsk rett, men en del av betraktningene som gjøres vil være like som under norsk rett.

Endringer i «ledelsen» for Teknologirett, men Teknologirett skal leve videre. Endringer i ledelsen for Teknologirett, men Teknologirett skal leve videre. Se artikkel fra Finansvisen her

Google avviser formelt anklagene om konkurransehemmende virksomhet fra EU-kommisjonen. Det er anklagene om at Google favoriserer egne shopping-relaterte tjenester i selskapets søketjeneste når noen bruker dette til å søke etter produkter, framfor konkurrerende tjenester. Flere europeiske prissammenligningstjenester mener at de har tapt trafikk særlig på grunn av dette. Nå tilbakevises anklagene fra Googles juridiske direktør.

Kunstig intelligens i juridiske avdelinger gir muligheter. Det hevdes av Peter Krakaur som gjennomgår mulighetene for bruk av kunstig intelligens i juridisk arbeid og hvordan man skal komme i gang med dette.

Kontrakter får nobelpris. Kasper Steffensen hos Ramboll Management Consulting skriver om hvorfor Oliver Hart og Bengt Holmström fikk nobelprisen i økonomi for den økonomiske teori knyttet til kontrakter.

Samtykke. Et forsøk på å rydde litt. Steinar Skagemo, spesialrådgiver IKT styring og arkitektur i Oslo kommune, forsøker å rydde litt i hva samtykkebasert deling av data egentlig er, og hva det kan (og bør) brukes til. Han tar utgangspunkt i den løsningen som Altinn, Skatteetaten, Bits og flere banker samarbeider om for tiden, «samtykkebasert lånesøknad».

Ledelsen i Facebook etterforskes i Tyskland for hatytringer på Facebook. Etterforskningen gjøres av påtalemyndigheten i Munchen, og er basert på et søksmål hvor det dokumenteres 438 innlegg på Facebook med voldstrussler, benektelse av jødeforfølgelsen og referanser til Nazi-ideologi. I følge søksmålet ble ikke innleggene fjernet til tross for at de ble meldt som upassende av brukere. Søksmålet nevner eksplisitt ledelsen i Facebook, og Facebook forsvarer seg med at de ikke er underlagt tysk rett. Les mer her.

Høring om regler for behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet. Justisdepartementet har send endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften som implementerer direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner, og om fri utveksling av slike opplysninger og opphevelse av rådets rammebeslutning 2008/977/JIS, på høring. Les mer her.

Bli den første til å kommentere på "Siste nytt innenfor teknologi og juss – alle nyheter den siste uken"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: