Interessant dom om hatefulle ytringer på Facebook

Bilde: Teknologirett

Det er avsagt en interessant dom om hatytring på Facebook i Jæren tingrett. Ytringene ble vurdert til å være en «grov nedvurdering av menneskeverdet av muslimer som gruppe» så det sies eksplisitt at man kan ikke rakke ned på en gruppe (det er ikke bare ulovlig å gå på enkeltpersoner) også i sosiale medier. Se ytringen nedenfor. Dommen har en god gjennomgang av hvor grensen for hatytring går og grensen mot ytringsfriheten etter grunnloven.

2016-06-30-10_17_16-1024x399

Vedrørende Facebook som kommunikasjonskanal sier retten (det interessante):

«På den annen side er det – med internetts utbredelse i dag – også en fare for at fremmedfiendtlige holdninger får større utbredelse dersom terskelen for å straffe ytringer blir for høy. Retten viser til for eksempel til at de innlegg som var publisert på Merete Hodnes Facebook-side, bar lite preg av samtale og debatt – i alle fall dersom man sammenligner med tradisjonelle avisinnlegg. Det er slik kommentarfelt på Facebook er bygd opp. De er beregnet på kommentarer. Det er neppe en arena for den sunne debatten og en dypere rensing av synspunkter. Rettens poeng er at disse karakteristikkene ved Facebook som kommunikasjonsmedium, ikke tilsier at straffeterskelen for ytringer på Facebook skal legges høyere, bare fordi de er framsatt på Facebook.»

Vedkommende har hevdet at denne ikke var klar over at ytringene var straffbare, men det hjalp lite. Straffeloven er klar på dette området (straffeloven § 185 om hatefulle ytringer).
Dommen finnes her. Se også kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet.
OPPDATERING: Dommen er nektet anket til lagsmannsretten, og er derfor rettskraftig melder NTB (via NRK).

Bli den første til å kommentere på "Interessant dom om hatefulle ytringer på Facebook"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: