Ny standardavtale om skytjenester fra Dataforeningen

Den norske Dataforeningen har en anseelig mengde standard it-kontrakter. Først var det PS2000 som var en standard for smidig programvareutvikling, og etterhvert har det blitt andre varianter av utviklingsavtaler, vedlikeholdsavtale og driftsavtale. Nå har Dataforeningen og faggruppen IT-kontrakter kommet med en kontraktsstandard for skytjenester.

Skytjenester (som også omtales som cloud computing»), representerer et vidt spekter av tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom Internett. Skytjenester er blitt meget utbredt siden de gir en kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Skytjenestene kjennetegnes ved at de er laget for å skalere til den kapasitet det er behov for, og at det ofte betales for faktisk bruk, og tjenestene er i stor grad standardiserte, selv om det kan gjøres tilpasninger for den enkelte kunde i større eller mindre grad. 

I følge Dataforeningen skal skytjenesteavtalen dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning. Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.

Avtalen består av tre deler, hvor del 1 er et angivelse av partene og individualisering av kontrakten, del 2 er kontraktsbestemmelsene, og del 3 er bilagene til avtalen, hvor det er tatt inn en del regulering for å hjelpe partene å få etablert kontrakten. Det er ikke tatt inn en databehandleravtale som bilag, kun vist til denne, men da kan eventuelt Datatilsynets mal for databehandleravtale benyttes (men merk at denne må tilpasses det enkelte forhold i ikke uvesentlig grad). 

Det er også laget en veiledning til avtalen, som er tilgjengelig her (pdf). 

Kontrakten er basert på inspirasjon fra andre standardavtaler på området, som bl.a.: 

  • Difis Statens standardavtaler og Dataforeningens kontraktsstandarder
  • Almega «Cloud Computing» versjon 2010, IT&Telekomföretagen (2010), Allmänna bestämmelser, Särskilda bestämmelser og Villkor Servicenivåer för Cloud Computing, se mer her
  • G-CLOUD 7 FRAMEWORK AGREEMENT, “Framework Agreement And Order Form / Call-Off Terms”, CROWN COMMERCIAL SERVICE (2015), se mer her.
  • Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing, Danske IT-advokater og DANSK IT (2014), se mer her.
  • Practical Guide to Cloud Service Agreements, Version 2.0, Cloud Standards Customer Council (2015), se mer her

Kunder i det offentlige bør også vurdere nasjonal strategi for skytjenester, offentliggjort av regjeringen våren 2016.

Les mer om kontrakten for skytjenester her og kjøp kontrakten

Personen bak Teknologirett har vært medlem av Dataforeningen og faggruppen for IT-kontrakter over lang tid, og har vært med på å utvikle en del av kontraktene for Dataforeningen, men har ikke vært involvert i kontraktstandarden for skytjenester. 

Bli den første til å kommentere på "Ny standardavtale om skytjenester fra Dataforeningen"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: