Dom på manglende avvisning som følge av vesentlig forbehold til it-kontrakt

Foto: 500photos.com

Et selskap som tapte anbudskonkurranse pga. et annet selskap ikke ble avvist til tross for at sistnevnte hadde vesentlig forbehold til it-kontrakt, ble tilkjent kr 25 mill. i erstatning, skriver advokatfirmaet Schjødt i en artikkel på sine nettsider.

Tilbud som inneholder et vesentlig forbehold skal avvises fra en offentlig anskaffelse. Det kan imidlertid være vanskelig å avgjøre når et forbehold er vesentlig og det kan få alvorlige konsekvenser å trå feil. Det fikk Statens vegvesen føle i en anskaffelse av ny IKT-løsning for bompenger. Lagmannsretten konkluderte at det vinnende tilbud inneholdt flere vesentlige forbehold og skulle vært avvist. Saksøker ble tilkjent positiv kontraktsinteresse på 25 millioner.

Bakgrunnen for saken er at Statens vegvesen (Vegvesenet) kunngjorde i 2012 en anskaffelse av ny IKT-løsning for bompenger. Anskaffelsen omfattet både leveranse, drift, vedlikehold og videreutvikling av etterspurt løsning. Det ble gjennomført forhandlinger i flere trinn med til sammen fire leverandører, men kun IBM og BT Signal ble invitert til å inngi tilbud i den avsluttende forhandlingsfasen. Kontrakten ble til slutt tildelt IBM. BT Signal mente at IBMs tilbud inneholdt flere vesentlige forhold mot konkurransegrunnlaget, og at IBMs tilbud skulle derfor vært avvist.

BT Signal brakte saken inn for domstolene, og har nå fått medhold i lagmannsretten (dommen er rettskraftig).

Dommen gir god anvisning på hvordan forbehold skal vurderes: Om det foreligger et vesentlig forbehold må vurderes helt konkret i forhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Utgangspunktet er at det må foretas en objektiv tolkning basert på konkurransegrunnlaget og forbeholdenes ordlyd. Det skal foretas en helhetsvurdering av de samlede forbehold, hvor sentrale momenter vil være:

  • Hvor omfattende er forbeholdet?
  • Hvor viktige er bestemmelsene som det tas forbehold mot?
  • Hva er betydningen for oppdragsgiver (dvs. kunden)?
  • I hvilken grad vil forbeholdet kunne forrykke konkurransen i anskaffelsen?

Artikkelen fra Schjødt og dommen gir gode eksempler på hvordan forbehold praktisk vurderes i it-kontrakter.

Bli den første til å kommentere på "Dom på manglende avvisning som følge av vesentlig forbehold til it-kontrakt"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: