Straffbart å motta eller ha bilder som er delt uten samtykke

Foto: Splitshire

Kripos har gjort tilgjengelig en artikkel om lovligheten rundt nedlasting og deling av personlige bilder. Med utgangspunkt i den nylig avsagte «Snapchat-dommen» hvor en mann på 21 år dømt til 120 dager i fengsel for å ha lastet ned bilder og filmer av andre personer ulovlig forklarer Jan Sandtrø hva man må passe på rundt nedlasting og deling av bilder på internett. En del av bildene og filmene kom fra datainnbrudd i tjenesten Snapsaved. Dommen viser imidlertid også at det er straffbart heleri å motta eller ha bilder som bare er spredd ulovlig, dvs. uten samtykke fra de som er avbildet.

I den såkalte «Snapchat-saken» ble en mann på 21 år dømt til 120 dager i fengsel for å ha lastet ned bilder og filmer av andre personer ulovlig. En del av bildene og filmene kom fra datainnbrudd i tjenesten Snapsaved. Dommen viser imidlertid også at det er straffbart heleri å motta eller ha bilder som bare er spredd ulovlig, dvs. uten samtykke fra de som er avbildet.

Som en følge av datainnbruddet (hackingen) av den danske tjenesten Snapsaved høsten 2014, ble ca. 90.000 bilder og 10.000 filmer tatt ulovlig ut fra Snapchat og delt (også kalt «The Snappening»). Blant disse filmene og bildene var det mange, til dels grove, nakenbilder av brukere. At bildene og filmene var strengt private, og at mange har latt seg avbilde mer enn de kanskje ville gjøre på andre sosiale medier, skyldes at bildene og filmene ble delt på Snapchat. Snapchat er en tjeneste hvor bilder og filmer skal kun være tilgjengelig for mottakeren en kort stund. Bildene man deler på Snapchat er kun for utvalgte mottakerne, altså et begrenset publikum.

Mannen som ble dømt hadde lastet ned bildene fra datainnbruddet. Bare det å motta eller skaffe seg bilder som er blitt tilgjengelig ved en ulovlig handling, er straffbart som heleri etter straffeloven § 332. Bildene regnes som et utbytte fra straffbar handlingen. Den straffbare handlingen som er mest iøynefallende her, er datainnbruddet i Snapsaved. Men bare det at bilder deles uten samtykke av den som er avbildet, og den som har tatt bildet, er straffbart som brudd på åndsverkloven § 45c (det er noen snevre unntak i denne bestemmelsen som er sjeldent relevante). Da blir det også straffbart heleri å motta eller skaffe seg bilder som er tilgjengelig uten at det foreligger samtykke fra den avbildede. I denne dommen er det imidlertid første gang heleribestemmelsene i straffeloven er brukt på nedlasting og deling av bilder som har vært publisert uten samtykke fra de som er avbildet.

Det som også kom klart frem i dommen, var at det ikke kreves omfattende bevis for primærforbrytelsen, altså som deling av bilder uten samtykke. At det ikke kreves strenge bevis for at bilder er spredd ulovlig, gjør at man må være ekstra påpasselig med både å skaffe seg og dele bilder. Dette gjelder spesielt bilder som er intime eller sterkt personlige, som de som ble spredd fra Snapsaved. Det er også den som har skaffet seg eller har bilder som kan være ulovlige, som må bevise at bildene er lovlige, som at det foreligger samtykke fra den som er avbildet. Kan man ikke bevise at man har rett til bildene ved at det er gitt samtykke, så legges det til grunn at man ikke har rett til bildene. Bildene er dermed ulovlige, og det er også besittelsen av dem. I dommen hevdet mannen at han var ikke kjent med at materialet var ulovlig, men han ble ikke trodd av retten. Dette bl.a. på bakgrunn av at det var kjent i media at det var tilgjengelig ulovlige bilder fra Snapchat, og uansett ville mannen ha funnet ut om bildene var lovlige ved et nettsøk (han søkte også etter dette). Retten mente at mannen ikke hadde vært tilstrekkelig aktsom (forsiktig).

Ved å bruke Snapchat, så samtykker (godkjenner) man at bilder og filmer gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, men et slikt samtykke gjelder bare den bruken man selv gjør av tjenesten. Deler man bilder som er gjort tilgjengelige gjennom sosiale medier eller på annen måte som krever samtykke, og det foreligger ikke samtykke, så begår man en straffbar handling. Brudd på åndsverkloven ved å dele bilder hvor den som er avbildet ikke har samtykket til delingen, er straffbart. Man kan da dømmes til bøter eller fengsel på inntil tre måneder, og ved spesielt grove tilfeller, som spredning av mange og grove bilder, kan straffen bli bøter og fengsel opp til tre år, se åndsverkloven § 54.

Mottar du eller skaffer deg bilder som det ikke foreligger samtykke til å dele i første rekke, begår kan du begå en straffbar handling ved å bare ha bildet. Internett gir mange muligheter til å skaffe seg og dele bilder og filmer av andre, men som denne dommen viser, så setter også de nye teknologiske mulighetene strenge krav til hvordan vi handler. Er man ikke våken og tråkker feil, så kan det være at man begår en handling man både kan angre på og som kan være straffbar. Og på internett finnes det ikke noen angreknapp; har man delt noe, kan man ikke «udele» det.

Hva kan man så lære av denne saken?

  • Å dele bilder av andre eller å ha slike bilder som de som er på bildene ikke har samtykket til (som f.eks. stjålet fra noen, tatt av andre i smug osv.) er ulovlig og kan straffes.
  • Å motta eller skaffe seg bilder som ikke er delt lovlig (dvs. uten samtykke fra den som er avbildet) er ulovlig og straffbart. Husk at du vil måtte kunne bevise (dokumentere) at det foreligger samtykke for å dele et bilde.
  • Ikke bruk tjenester som Snapsaved eller andre som man ikke kan stole helt på. Overlater du ditt brukernavn og passord til andre, mister du kontrollen over kontoen. Det kan føre til at bilder, filmer og annet kommer på avveie, og det kan også føre til at du får skylden for noe du ikke har gjort.
  • Vær forsiktig med å dele bilder og filmer av deg selv på sosiale medier eller til andre, husk at alt som deles kan ikke «udeles» (du får ikke stanset deling) selv om det er til personer du stoler på, og alt som kommer inn på internett, blir på internett – ett eller annet sted.

Les artikkelen fra Kripos her. Dommen er tilgjengelig her (ikke rettskraftig).

Forfatteren av artikkelen for Kripos står også bak Teknologirett.

Bli den første til å kommentere på "Straffbart å motta eller ha bilder som er delt uten samtykke"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: