Ny lov om offentlig anskaffelser (anskaffelsesloven)

Det er vedtatt ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) som avløser loven av 1999. Det er ikke bestemt når den nye loven trer i kraft.

Den nye loven inneholder blant annet en ny og mer kortfattet formålsbestemmelse, utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter, en ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper, nye bestemmelser om ivaretakelse av miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlinger og en hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming. Klagenemnda for offentlige anskaffelser sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser gjeninnføres.

Advokatfirma Føyen Torkildsen har mer informasjon på sine nettsider om anskaffelsesloven.

Annen informasjon:

Bli den første til å kommentere på "Ny lov om offentlig anskaffelser (anskaffelsesloven)"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: