Pålegg til internettilbydere om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted fra Oslo tingrett

Oslo tingrett avsa 22. juni 2016 et pålegg om at Telenor Norge, Nextgentel, Get, Altibox, Telia Norge, Homenet, Ice og en del andre internettilbydere skal hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det gjøres tilgjengelig materiale som krenker opphavsrett mv. Det er Disney Entertainment, Paramouth Pictures, Comlumbia Pictures, Sony Pictures, Twentieth Centry Fox, Universal og Warner Bros som har krevd pålegget.

Slikt pålegg kan gis etter åndsverkloven § 56 c flg, og det er DNS-blokkering (dvs. at man ikke får tilgang til domenene til nettsidene via DNS-servere) som er tiltaket som pålegges. Åndsverkloven § 56 c lyder som følger:

§ 56c.Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det gjøres tilgjengelig materiale som krenker opphavsrett m.m.

Retten kan etter begjæring fra en rettighetshaver pålegge tjenesteyter som tilbyr informasjonssamfunnstjeneste som nevnt i ehandelsloven § 1 andre ledd bokstav b, å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.

For at begjæringen skal tas til følge, må hensynene som taler for at pålegg gis, veie tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Ved vurderingen skal retten avveie interessene som tilsier at tilgangen til nettstedet hindres eller vanskeliggjøres mot andre interesser som berøres av et slikt pålegg, herunder interessene til den pålegget retter seg mot og innehaveren av nettstedet, og hensynet til informasjons- og ytringsfriheten. Det skal også tas hensyn til muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.

Domenene som er krevd blokkert for er listet opp i dommen på side 21 flg., og er nettsider fra Watch Series, Putlocker, TUBE+, Couch Tuner, Watch32, SolarMovie, Project Free TV, Watch Free og Watch Series. Kjennelsen gir også mer informasjon om domeneeiere og de som kan stå bak de nevnte nettsidene.

Kjennelsen finner her.

Bli den første til å kommentere på "Pålegg til internettilbydere om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted fra Oslo tingrett"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: