Bok om opphavsrett for alle som er på internett og i sosiale medier (og andre)

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE.inddOlav Torvund, som i en årrekke har vært professor ved Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo, og nå arbeider som advokat, har skrevet boken «Opphavsrett for begynnere». Boken ble skrevet for noen år siden, men er fremdeles meget aktuell og oppdatert, og anbefales for dem som ønsker en god, pedagogisk og praktisk innføring i opphavsretten. Boken anbefales for alle som er engasjert i teknologi, og som blogger, benytter sosiale medier, tar bilder og videoer osv.

Opphavsretten har stor betydning ved bruk av teknologi, men siden åndsverksloven i det vesentlige ble utformet på en tid da dagens teknologi var langt fra noe man kunne forutse, så passer ikke åndsverksloven så godt på dagens internett- og sosiale medie-samfunn. Men selv om lovens regler ikke passer helt, eller man ikke synes lovens regler er «riktige», så gjelder åndsverkloven like fullt.  Og siden konsekvensene av å ikke overholde loven kan være omfattende, bl.a. med straff og erstatning, er det viktig at man er klar over reglene for bruk av åndsverk, bilder og filmer ved de muligheter dagens teknologi gir.

Olav Torvund har skrevet en bok som formidler den kompliserte opphavsretten på en måte som er forståelig og klargjørende, men uten at detaljene har gått tapt. Torvund går gjennom de grunnleggende begrepene for opphavsrett, med hva et åndsverk er, opphavsmannens rettigheter i tilknytning til åndsverket, og hva andre kan gjøre med åndsverk. Selv om boken tar for seg åndsverk generelt, som har sitt utspring i billedkunst, skuespill, musikk, litteratur osv., så bruker Torvund mange eksempler fra ny teknologi og viser hvordan opphavsretten er relevant og får betydning for åndsverk i tilknytning til dagens teknologiske hverdag. Bilder og film er i dag veldig praktisk ved deling og bruk på blogger og i sosiale medier, er også godt behandlet i boken.

Boken anbefales for alle som arbeider med teknologi og som er involvert i bruk av bilder og film i tilknytning til teknologi, som internett og sosiale medier (som er kanskje de fleste). Boken er så lettfattelig og vanskelige begreper forklares på en klar og god måte, med et imponerende forståelig språk som man sjelden ser i juridiske lærebøker.

Boken er gitt ut av Universitetsforlaget, se mer informasjon her.

Bli den første til å kommentere på "Bok om opphavsrett for alle som er på internett og i sosiale medier (og andre)"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: