Personvernforordningen – status

Bilde: Teknologirett

Det ble vedtatt ny personvernforordning i EU 24. mai 2016, som også er ikrafttredelsesdato for forordningen. Forordningen gjelder for EU/EØS-medlemslandene (herunder Norge) 2 år fra ikrafttredelse, dvs. fra 25. mai 2018.

Forordningen erstatter EUs personverndirektiv av 1995, og ettersom den norske personvernlovgivningen i stor grad er basert på personverndirektivet, vil forordningen også medføre endringer i norsk lovgivning. Det er derfor igangsatt arbeid for å vurdere om og hvilke endringer som må gjøres i norsk lovgivning, og spesielt personopplysningsloven (herunder personopplysningsforskriften) før forordningen får virkning.

Det går rykter om at arbeidet på ny kommentarutgave for ny personopplysningslov (eller hva navnet på loven blir) er allerede godt i gang. Nyheter vil følge her.

Mer informasjon:

Bli den første til å kommentere på "Personvernforordningen – status"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: