EUs personverngruppe bekymret for myndighetenes tilgang til personopplysninger i USA

Artikkel 29-gruppen, som er en uavhengig, rådgivende gruppe for personvernspørsmål i EU hvor det norske Datatilsynet har observatørrolle, har kommet med en pressemelding hvor de uttrykker bekymring for uavklarte forhold i EU-US Privacy Shield.

EU-US Privacy Shield en avtale mellom EU og USA om overføring av personopplysninger fra EU til USA etter Safe Harbour-avtalen ble erklært ugyldig av EU-domstolen som en følge av Snowdens avsløringer. Se mer om EU-US Privacy Shield her.

Artikkel 29-gruppen er fornøyd med at en del av gruppens bekymringer er tatt med i siste versjon av EU-US Privacy Shield, men finner det uklart regulert hvordan databehandlere skal forholde seg til avtalen, og gruppen ser behov for strengere regulering av mulighetene for, spesielt amerikanske, myndigheters muligheter til å få tilgang til personopplysninger som overføres fra EU. Sistnevnte var hovedgrunnen til at Safe Harbour-avtalen ble funnet ugyldig og for at EU-US Privacy Shield ble etablert.

Siden EU-US Privacy Shield allerede er trådt i kraft, så må vurderingen av om reguleringen av myndighetenes tilgang til personopplysningenes tilstrekkelighet utstå til første årlige vurdering av ordningen. Artikkel 29-gruppen oppfordrer datatilsynene som skal gjennomføre vurderingen, til å vurdere spesielt tilgangen fra myndighetene til personopplysninger, og om ordningen er gjennomførbar og effektivt.

Artikkel 29-gruppen vil senere komme med informasjon til behandlingsansvarlige om deres plikter under EU-US Privacy Shield, og forslag til hvordan arbeidet med avtalen skal organiseres i EU.

Hele pressmeldingen finnes her (pdf).

Bli den første til å kommentere på "EUs personverngruppe bekymret for myndighetenes tilgang til personopplysninger i USA"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: