Er det aldersgrense på sosiale medier? Og bør barn bruke sosiale medier?

Bilde: Lucélia Ribeiro

Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat har alle 13 års aldersgrense, men når barna begynner å mase om å få konto på sosiale medier fordi «alle» vennene bruker tjenestene får foreldre et dilemma: Skal man respektere aldersgrensene sosiale tjenester eller skal man risikere at barnet faller «utenfor» ved å ikke være med?

Det er 13 års grense på Facebook (se punkt 4, nr. 5 i vilkårene), Instagram (se punkt 1 under «Grunnleggende vilkår») og Snapchat (se punktet «Our Audience»). Det er også 13 års aldersgrense på Twitter, som er av en eller annen grunn ikke tatt inn i vilkårene tilgjengelig i Norge, men følger av personvernreglene til Twitter. Bakgrunnen for aldersgrensen er satt til 13 år er at dette er amerikanske tjenester som er underlagt den føderale Children’s Online Privacy Protection Act i USA. Etter denne loven er det ikke tillatt å samle inn personopplysninger fra personer under 13 år. Personopplysningene er nødvendig for å åpne konto på disse tjenestene, og derfor vil ikke personer under 13 år kunne åpne konto.

Det er mange som allikevel vil åpne konto på sosiale medier før de er 13 år, og da ofte med foreldrenes hjelp. Hvorvidt man skal la barnet åpne konto på sosiale medier eller hjelpe til med dette, må være opp til den enkelte å velge. Man skal følge vilkårene til de sosiale mediene, så det er ikke tillatt å registrere barn som er under 13 år som brukere. Og det er et brudd på vilkårene for å bruke det sosiale mediet om man lyver på alderen for å registrere en person under 13 år (man får ikke registrert konto om man oppgir at man er under 13 år). Så avtalen om å bruke et sosialt medium er ikke gyldig inngått om den registrerte brukeren er under 13 år. Dette gjelder selv om man får samtykke eller hjelp av sine foreldre, men siden det er ingen konsekvenser ved å åpne en konto når man er under 13 år, og de sosiale mediene kontrollerer ikke om man oppgir riktig opplysninger om alder, er det mange som trosser forbudet og åpner konto.

I Sverige mener 8 av 10 (83 %) at det er bra med aldersgrense på sosiale medier, og 40 % mener at grensen bør ligge på 15-16 år melder Resumé. Dette stemmer godt med reglene som er en del av den nye personvernforordningen (pdf) som er vedtatt i EU, og som blir norsk lov senest 25. mai 2018. I forordningens artikkel 8 er det tatt inn at personopplysninger om barn ved informasjonssamfunnstjenester (som vil omfatte bl.a. sosiale medier) er kun lovlig om barnet er 16 år (grensen kan settes til 13 år etter nasjonal lovgivning), men personopplysninger for barn under 16 år kan behandles dersom foreldrene samtykker. Informasjonssamfunnstjenestene må ha ordninger som etter den tilgjengelige teknologi skal gjøre «rimelige bestrebelser» på å kontrollere at innehaveren av foreldremyndigheten har samtykket til at barn under 16 år deler informasjon selv på tjenestene, så det vil derfor bli en strengere kontroll med om barn under 16 år selv kan registrere seg på sosiale medier, og en kontroll av foreldrenes samtykke om barnet er under 16 år.

Når da det er opp til foreldrene selv om barnet skal få tilgang til sosiale medier, bør foreldre vurdere grundig om de ønsker at barnet sitt skal utsettes for det å ha tilgang til sosiale medier medfører. Man bør ta med i vurderingen om barnet er modent nok til å ta ansvaret som bruker av sosiale medier. Man er mer utsatt og eksponert på sosiale medier enn ellers, både hva man selv deler (som kan leses/sees av mange mennesker, og blir liggende tilgjengelig over lang tid) og hva andre kommuniserer til deg. For sistnevnte er det bare å gå inn på kommentarer i Aftenposten og VG for å se at det er lav terskel for hva folk uttrykker til allmenn beskuelse på Internett. Derfor bør man gjøre barna dine oppmerksom på at de er mer eksponert for hva andre får vite om deg og for hva andre kan si til og om deg på nettet. En samtale med barnet før de får tilgang om hvordan man skal oppføre seg på nettet, kan være lurt, og minne på at man skal oppføre seg som man ville gjort ansikt til ansikt med andre på nettet, og at dårlig oppførsel på nettet kan få konsekvenser i det virkelige liv. Det er også viktig at barna er åpne overfor foreldrene om om hva de opplever på nettet som er ubehagelig, slik at foreldrene kan hjelpe.

I tillegg er det noen tips i de følgende for hvordan man kan håndtere det at barna er tilstede på sosiale medier:

  • Man bør følge barna på tjenestene slik at en har noe kontroll på hva de deler og hva de deltar på i de sosiale mediene
  • Sett tydelige grenser, gjerne etter hvor modne barna er. Så lenge barna ikke vet konsekvensene av å dele bilder og filmer, bør de ikke gjøre dette. Tilsvarende bør barna lære å ikke dele personlig informasjon
  • Lær barna om hva de skal gjøre dersom de utsettes for mobbing eller tilnærmelser av ukjente på sosiale medier, spesielt i direktekanaler som chat og direktemeldinger. En del av dette kan være å sikre bevis om det er spesielle hendelser, ikke svare på trakassering eller ubehagelige henvendelser, og blokkere ubehagelige personer.

Du finner mer informasjon på følgende nettsteder:

Bli den første til å kommentere på "Er det aldersgrense på sosiale medier? Og bør barn bruke sosiale medier?"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: