Rett til innsyn etter offentlighetsloven gir også rett til innsyn i ethvert filformat

Sivilombudsmannen har kommet med en uttalelse i en sak om rett til innsyn i opplysninger fra offentlig organ (her Lærdal kommune). En person som ba om innsyn i budsjettet i forbindelse med oppbygning etter brannen i Lærdal i 2014 fikk kun innsyn i et pdf-dokument. Personen ønsket innsyn i det underliggende regnearket i regnearkformat (Excel-ark), men dette avslo kommunen. Fylkesmannen opprettholdt kommunens avslag med begrunnelsen at «rekneskapsprogrammet automatisk genererer samanstillingar i Word-format, og dette er den enklaste framgangsmåten» (som er en henvisning til offentlighetsloven § 9), samt at den som får utlevert opplysninger ikke skal kunne «redigere eller manipulere» opplysninger i et offentlig dokument (som regnearket er).

Etter offentlighetsloven § 3 er alle offentlige dokumenter hos et offentlig organ åpne for allmennheten (dvs. «alle»). Dette følger også av Grunnloven § 100 (5). Organet kan imidlertid selv velge hvordan dokumentene kan gjøres offentlige etter offentlighetsloven § 30, og for databaser så kan en sammenstilling av opplysningene velges, jf. offentlighetsloven § 9. Sivilombudsmannen kom imidlertid til at et uttrekk i regnearkformat vil (i denne saken) inneholde andre og mer detaljerte opplysninger enn den pdf-versjonen det er gitt innsyn i, og sendte saken tilbake til fylkesmannen for ny behandling, med forhåpentligvis annen konklusjon.

Sivilombudsmannen presiserte også:

En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.

Denne uttalelsen vil også kunne ha betydning for offentlige anskaffelser hvor det kreves innsyn i tilbud hvor enkelte av dokumentene som er innsendt er sendt i regnearkformat.

Hele uttalelsen finnes her.

Bli den første til å kommentere på "Rett til innsyn etter offentlighetsloven gir også rett til innsyn i ethvert filformat"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: