Konkurranse på Facebook – en oversikt over hva er lov og ikke

Det er mange konkurranser på Facebook, og ikke alle overholder Facebooks regler for konkurranser. Konsekvensene av å bryte Facebooks regler kan være at man utestenges fra Facebook, som kan bety at en side det har tatt tid og ressurser å opparbeide kan være bortkastet. Konsekvensene av å bryte norsk lov ved å arrangere konkurranser på Facebook kan være straff og erstatning. Her er en oversikt over hva som er lov, og hva som ikke er lov. 

Les også:

Facebook omtaler konkurranser som kampanjer, og Facebooks regler om kampanjer finnes her. Nedenfor er det tatt inn en oversikt i form av spørsmål og svar om hvordan konkurranser kan og ikke kan gjennomføres på Facebook.

Hvor kan du arrangere konkurranse?

På en Facebook-side, herunder på dennes tidslinje, kampanje, eller i applikasjoner på Facebook. Du kan IKKE arrangere en konkurranse på en personlig Facebook-side, som både er i strid med Facebooks regler og kan være i strid med markedsføringsloven. 

Hva kan deltakerne bes om?

Oversikt over hva som er lov å sette som krav for å delta i konkurransen:

 • Like (dvs. trykke på «Like-knappen») på et innlegg
 • Legge igjen en kommentere eller like en kommentar på et innlegg
 • Sende en direktemelding til arrangøren (kan være nyttig for å ikke spre hvem som deltar i en konkurranse, eller at man ønsker informasjon som ikke bør ligge ute på konkurransen, som epostadresse, adresse eller telefonnummer)
 • Poste et innlegg eller et bilde på en side, foreslå navn eller idéer til produkter, samt å gi stemme i en avstemning.

Det som IKKE er lov, er at deltakerne må:

 • Dele innlegg fra konkurransen, arrangøren eller fra andre sider. Det er heller ikke tilltatt med oppfordring om å dele, siden Facebook skriver i sine vilkår at «Personlige tidslinjer og venneforbindelser skal ikke brukes til å administrere kampanjer.»
 • Dele siden til konkurransen, arrangøren eller andre sider
 • Tagge seg selv eller andre på side eller innlegg
 • Dele på andres sider eller profiler

Eksempelvis er følgende ikke tilltatt som del av konkurransen (eksempler fra Facebooks regler): «del på tidslinjen din for å delta», «del på tidslinjen til en venn for å få flere vinnersjanser» eller «tagg vennene dine i dette innlegget for å delta».

Det bør heller ikke bes om at det deles informasjon om deltakerne ut over navn eller kontaktinformasjon (som epost). Annen informasjon kan misbrukes andre som har tilgang til konkurransens Facebookside (som de fleste har), se nedenfor. Man bør også være varsom med å be om kontaktinformasjon som epost eller telefonnummer, siden dette kan misbrukes, og er for øvrig unødvendig siden deltakerne kan kontaktes gjennom Facebook.

Noen grensetilfeller

Reglene ovenfor er ikke klare, og det er en del forhold som faller mellom eksemplene til Facebook. Eksempler på dette er:

 • Oppfordring om å dele («fint om du deler»), som har en underforstått klang av at du øker dine vinnersjanser om du deler. Dette er trolig innenfor reglene til Facebook.
 • Krav om at du liker selve siden til konkurransearrangøren, og ikke bare konkurransen. Dette er trolig ikke innenfor reglene til Facebook, siden det er en hovedregel i vilkårene til Facebook om at «Personlige tidslinjer og venneforbindelser skal ikke brukes til å administrere kampanjer». Å like selve siden til konkurransearrangøren vil komme frem på tidslinjen til den som liker, og i mindre grad det at man liker et innlegg (avhengig av hvordan algoritmene til Facebook er justert). Også siden Facebook er så eksplisitt på at å «like» konkurransen er måten man skal forholde seg til kampanjer/konkurranser, så vil jeg mene at dette ikke er innenfor reglene. 
 •  At deltakeren må melde seg på arrangement for å være med på trekning i konkurranse, mener jeg også er utenfor reglene til Facebook av samme begrunnelse som over. 

Når det gjelder tilfellene over som trolig ikke er innenfor reglene til Facebook, så er det lite trolig at Facebook gjør noe med dette om man bryter reglene. Det vil altså ha liten eller ingen konsekvenser av å bryte reglene. Men velger man et grensetilfelle eller å bryte reglene, så må man også være beredt til å ta konsekvensene, se nedenfor. 

Hva må en konkurranse inneholde?

En konkurranse må inneholde – enten i innlegget eller ved link – reglene for konkurransen, vilkår for å være med i konkurransen, informasjon om konkurransen er sponset, herunder bekreftelse om at konkurransen ikke er på noen måte sponset, godkjent eller arrangert i samarbeid med Facebook. Dette er omtalt i Facebooks vilkår som «hver deltakers fullstendige fristillelse av Facebook» og «erkjennelse av at kampanjen på ingen måte sponses, støttes, administreres av eller har noen tilknytning til Facebook». Dette er advokatsk for at det skal gå klart frem at Facebook ikke har noe med konkurransen å gjøre. En slik erklæring kan lyde som følger:

Denne konkurransen er på ingen måte sponset, markedsført, administrert eller knyttet til Facebook. Du gir all informasjon i forbindelse med konkurransen til arrangøren av konkurransen, og ikke til Facebook. Vilkår for konkurransen og informasjon om utnevndelse av vinner finnes på denne siden: [ta inn link]. Ved å delta i konkurransen aksepterer du at du kan kun rette krav knyttet til konkurransen mot arrangøren av konkurransen og ikke mot Facebook.

I tillegg er det anbefalt at det tas inn hvor lenge konkurransen varer, og når vinneren blir utpekt og hvordan vinneren annonseres, se nedenfor.

Hvordan velges vinneren?

En konkurranse kan enten være basert på at en tilfeldig vinner plukkes, og da må det sørges for at dette skjer helt tilfeldig (det er tredjepartsløsninger som hjelper til med dette). Eller så kan det være basert på «førstemann», men da vil hensikten med konkurransens spredning ha liten effekt. Konkurransen kan også være basert på beste bidrag, som forslag til navn, og da må man ha en «jury» for å velge vinneren.

Hvordan kontakte vinnerne? 

Vinnerne kan kontaktes ved å legg inn et innlegg eller kommentar under konkurransen om hvem som er vinner, sende en epost til vinnerne (dersom de har lagt igjen epostadresse som en del av konkurransen), sende en direktemelding gjennom sosiale medier eller legge ut informasjon på nettsidene til selskapet/arrangøren av konkurransen (og da med link til denne siden fra oppdatering på konkurransen, slik at deltakerne får informasjon om vinneren).

Kan deltakerne kontaktes etter avsluttet konkurranse?

Det er ikke anledning til å kontakte vinnerne eller deltakerne i andre sammenhenger etter konkurransen er avsluttet, som f.eks. å ringe deltakerne. Om man kan kontakte deltakerne gjennom Facebook er uklart, siden markedsføringsloven ikke er en teknologinøytral lov (det mest «moderne» den omtaler er epost), men å rette direkte henvendelse gjennom å tagge personer eller sende dem DM på Facebook vil trolig være omfattet av loven, se markedsføringsloven § 15, slik at dette kan man trolig ikke gjøre.

Konsekvensene av å bryte Facebooks regler om konkurranser?

Konsekvensene av å bryte Facebooks regler om konkurranser er at man kan utestenges fra Facebook ved at Facebook sperrer tilgangen til hele eller deler av Facebook. Dette innebærer at Facebook kan både stenge tilgangen til sider og til personlige Facebook-kontoer. I tillegg kan Facebook kansellere annonser som bryter med retningslinjene og stenging av annonsekonto. Dette følger av punkt 14 i vilkårene til Facebook som man aksepterer når man oppretter konto, hvor disse vilkårene viser til vilkårene for sider i punkt 11, som det er vist til ovenfor i denne artikkelen.

Andre regler for konkurranser

Sist og ikke minst må man passe på at konkurransen ikke bryter med norsk lov, herunder spesielt markedsføringsloven. Man må også være klar over at konkurranser er markedsføring, så de alminnelige reglene om markedsføring (ikke rettet mot barn, ikke alkohol, tobakk mv.) gjelder. Det er også forbudt med konkurranser hvor det ikke deles ut premier, og konkurranser hvor deltakerne må betale noe for å få ut premien, samt regler for opplysningsplikt ved konkurranser hvor det premieres etter markedsføringsloven § 18 og regler om konkurranser i forskrift om urimelig handelspraksis

Siden markedsføringen skjer via elektroniske hjelpemidler, så gjelder også reglene i ehandelsloven, og spesielt § 9 om at det skal klart fremgå hvem markedsføringen skjer på vegne av og at det skal være klart at det er en konkurranse. I tillegg må konkurransen overholde personopplysningsloven, slik at informasjon som samles inn som en følge av konkurransen, kan ikke benyttes til annet formål enn for å administrere konkurransen.

Konsekvensene av å delta på konkurranser som bryter retningslinjene

For de som deltar på konkurranser som bryter retningslinjene eller lover, kan konsekvensene være at man ikke får premie ved at konkurransen bortfaller. Dersom det i konkurransen bes om at man deler informasjon som ikke bør deles som f.eks. adresse, telefonnummer, epost mv., se ovenfor, så kan denne informasjonen misbrukes av arrangør eller andre som har tilgang til Facebook-siden som konkurransen er tilgjengelig på (som er de fleste normalt). Man bør derfor ikke dele noe annet enn navn eller å like konkurransen. Man bør ikke dele navnet til andre personer, dersom konkurransen går ut på å foreslå eller tagge en person som fortjener en premie. Det kan fort bli en bjørnetjeneste. Se mer på denne artikkelen fra Datahjelperne om farer ved å delta på ulovlige konkurranser og tips for deltakere ved konkurranser.

Bli den første til å kommentere på "Konkurranse på Facebook – en oversikt over hva er lov og ikke"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: