Personvern

Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i personopplysningsforskriften på høring. Bakgrunnen for endringene i forskriften er regjeringens tidstyvprosjekt, og prosjektet har resultert i at det foreslås unntak fra melde-…


EU-US Privacy Shield har trådt i kraft

USA er ikke blant de land som EU-kommisjonen anser for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger, og overføring kan således ikke skje til databehandler lokalisert i USA etter hovedregelen om…


Nyttig håndbok om personvern

Nylig kom boken «Personvernhåndboken» ut, som er en håndbok som tar sikte på å være «et arbeidsverktøy for alle som har oppgaver knyttet til behandling av personopplysninger i privat og…
Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: