Internett

UNDER UTVIKLING

Rettslige kilder knyttet til internett omfatter markedsføringsrett, rettigheter (som opphavsrett, åndsverk mv.) og ytring (som er ytringsfrihet mv.). Merk at også personvern har stor betydning for forhold på internett, se kilder knyttet til personvern på egen side.

Markedsføring

Lover, forskrifter og forarbeider

Ehandelsloven (LOV-2003-05-23-35)

Markedsføringsloven (LOV-2009-01-09-2) – forarbeider:

Forskrift om urimelig handelspraksis (FOR-2009-06-01-565)

Annet regelverk

Advertising and Marketing Communication Practice Consolidated ICC Code 2011, av The International Chamber of Commerce (ICC)

Veiledninger

Bøker og artikler

  • Markedsføringsloven av Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen (2015)
  • Innholdsmarkedsføring av Jens Barland (red.) med kapittel om juridiske rammer for innholdsmarkedsføring ved Monica Viken (2016)

Rettigheter

Lover og forarbeider

Åndsverkloven (LOV-1961-05-12-2), forarbeider:

Forskrift til åndsverkloven (FOR-2001-12-21-1563)

Bøker og artikler

Ytringer

Lover, forskrifter og forarbeider

Grunnloven § 100.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 10

Bøker og artikler

Jus og sosiale medier av Jon Wessel-Aas (2015)

Artikler om internett på Teknologirett

Ser du noen kilder som mangler eller noen feil? Bruk gjerne kommentarfeltet under, eller send en tilbakemelding på denne siden.

Bli den første til å kommentere på "Internett"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: