Personvern

UNDER UTVIKLING

Lover og forskrifter

 Personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31)

Ekomloven (LOV-2003-07-04-83)

EU-lovgivning og internasjonale regler

Personverndirektivet (95/46/EC) – dansk og engelsk tekst

Personvernforordningen (General Data Protection Regulations – GDRP):

Dansk (pdf) – Engelsk (pdf)

Europarådets konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling

EUs charter om grunnleggende rettigheter (Charter of Fundamental Rights) av 2000 artikkel 7 og artikkel 8.

OECDs retningslinjer om personvern

APECs rammeverk for personopplysningsvern (Asia Pacific Economic Co-operation)

Nettsteder/informasjon

Datatilsynet

Personvernnemda

Artikkel 29-gruppen

Rettsavgjørelser (samling fra Personvern fra nettet)

Tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen

Bøker og artikler

Informasjonssikkerhet av Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.) (2005)

Personopplysningsloven av Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen, Åste Marie Bergseng Skullerud (2001)

Personvern i arbeidsforhold av Christian Kjølaas (2010)

Personvernhåndboken av Malin Tønseth, Marit Stubø, Thomas Olsen og Rune Ljostad (2016). Les mer her.

Personvernøkende identitetsforvaltning av Thomas Olsen (2010). Kan lastes ned i sin helhet her.

Artikler om personvern på Teknologirett

Ser du noen kilder som mangler eller noen feil? Bruk gjerne kommentarfeltet under, eller send en tilbakemelding på denne siden.

Bli den første til å kommentere på "Personvern"

Legg inn en kommentar

Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: