EU
EU-US Privacy Shield har trådt i kraft

USA er ikke blant de land som EU-kommisjonen anser for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger, og overføring kan således ikke skje til databehandler lokalisert i USA etter hovedregelen om…

Virkningene av Brexit for it-industrien

Digi.no har en omfattende artikkel om virkningene som Brexit vil kunne ha for it-industrien, hvor det er innhentet et knippe reaksjoner og kommentarer rundt hva britenes utmelding kan bety for data-Norge. Artikkelen gir…Personvernforordningen – status

Det ble vedtatt ny personvernforordning i EU 24. mai 2016, som også er ikrafttredelsesdato for forordningen. Forordningen gjelder for EU/EØS-medlemslandene (herunder Norge) 2 år fra ikrafttredelse, dvs. fra 25. mai 2018.


Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: