personopplysninger
Personvernforordningen – status

Det ble vedtatt ny personvernforordning i EU 24. mai 2016, som også er ikrafttredelsesdato for forordningen. Forordningen gjelder for EU/EØS-medlemslandene (herunder Norge) 2 år fra ikrafttredelse, dvs. fra 25. mai 2018.


Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: