personvernforordning


Hvem eier ansattes personopplysninger?

Før den nye personvernforordningen fra EU trer i kraft i 2018 må partene i arbeidslivet ta stilling til viktige prinsipielle personvernspørsmål med store konsekvenser for ansatte og bedrifter. Norske virksomheter…


Personvernforordningen – status

Det ble vedtatt ny personvernforordning i EU 24. mai 2016, som også er ikrafttredelsesdato for forordningen. Forordningen gjelder for EU/EØS-medlemslandene (herunder Norge) 2 år fra ikrafttredelse, dvs. fra 25. mai 2018.


Ikke gå glipp av noe!

Motta nyhetsbrev fra Teknologirett: